Aktualitātes

 • Peldošā ezerrieksta fosīlā forma

  Saukas ezerā atrod peldošā ezerrieksta fosilo formu

  Peldošais ezerrieksts Latvijā ir reta un apdraudēta suga. Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta pētnieki novembrī Saukas ezerā atrada vairākus peldošā ezerrieksta (Trapa natans) fosilo formu īpatņus. Latvijā pēdējos 85 gados līdz šim bija zināmas tikai trīs peldošā ezerrieksta atradnes Klaucānu, Priekulānu, Pokratas un Bancānu ezerā.

  (vairāk…)
 • Drīzumā uzsāksim mazo grantu programmu ūdens piesārņojuma mazināšanai

  LiFE GOODWATER IP drīzumā uzsāks mazo grantu programmu vietējo kopienu sadarbības veicināšanai, lai uzlabotu virszemes ūdeņu kvalitāti.

  Viens no veiksmīgas projekta aktivitātes priekšnoteikumiem ir cieša sadarbība starp ūdens sateces baseina vietējiem iedzīvotājiem – uzņēmējiem, lauksaimniekiem, pašvaldības darbiniekiem un iedzīvotājiem.  LIFE GOODWATER IP projekta gaitā vēlamies stiprināt šo sadarbību, sniedzot mērķtiecīgu finansiālu atbalstu kopienām, kas savā pašvaldībā ir gatavi risināt ūdens piesārņojuma problēmu ar zemu izmaksu iniciatīvām un pasākumiem.

  (vairāk…)