Aktualitātes

  • Ielikti stabili pamati LIFE GOODWATER integrētā projekta veiksmīgai īstenošanai

    Lai nodrošinātu LIFE GOODWATER IP partneru pilnīgu izpratni par projekta LIFE GOODWATER IP  mērķiem, uzdevumiem un LIFE programmas administratīvajām prasībām, projekta vadošais partneris “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” ir izstrādājis “Rokasgrāmatu projekta ieviešanai”. (vairāk…)

  • Uzlabos virszemes ūdeņu kvalitāti

    Lai uzlabotu riska ūdensobjektu stāvokli Latvijā, vides organizācijas 2020. gadā uzsākušas kopīgu projektu “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” (LIFE GOODWATER IP). (vairāk…)