Aktualitātes

  • LIFE GOODWATER IP piedalās Valsts Kontroles diskusijā par notekūdeņu apsaimniekošanu Latvijā

    Lai pārrunātu apvienotās atbilstības/lietderības revīzijas “Vai valstī izveidotā notekūdeņu savākšanas, novadīšanas un attīrīšanas sistēma nodrošina vides aizsardzību pret komunālo notekūdeņu kaitīgo ietekmi?” rezultātus un sniegtu vispusīgu redzējumu par tālāko rīcību jomas sakārtošanā, Valsts kontrole uz diskusiju aicināja vides un reģionālās attīstības ministru Juri Pūci, Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumus asociācijas izpilddirektoru Sandi Dejus, LIFE GOODWATER IP saturisko vadītāju Lindu Fībigu. Valsts kontroli diskusijā pārstāvēja valsts kontroliere Elita Krūmiņa un Valsts kontroles Padomes loceklis Edgars Korčagins.

    (vairāk…)
  • LU pētnieki novērtē bioloģiskās kvalitātes elementus Saukas ezerā un sešās upēs

    Kopš maija beigām Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta Hidrobioloģijas laboratorijas pētnieki veic bioloģiskās kvalitātes elementu izpēti Saukas ezerā un sešās Life GoodWater IP projekta demonstrējumu upēs. Kopumā darbi notiek ezerā un 12 upju posmos – Mergupē, Zaņā, Ēdā, Slocenē, Aģē un Aucē, lai gala rezultātā noskaidrotu Saukas ezera un minēto upju ekoloģisko stāvokli.

    (vairāk…)