Aktualitātes

 • Gada dzīvotne 2021 – upju straujteces un dabiski upju posmi

  Latvijas Dabas fonds paziņo, ka 2021. gada dzīvotne ir upju straujteces un dabiski upju posmi – Eiropā un Latvijā īpaši aizsargājams biotops. Šī dzīvotne ietver upju straujteces – upes un upju posmus ar akmeņainu vai oļainu gultni un strauju ūdens tecējumu, kā arī visus citus dabiskos, nepārveidotos upju posmus neatkarīgi no straumes ātruma. Latvijā kopumā ir apmēram 12 400 upes ar kopējo garumu 37 950 kilometri, un aptuveni 52% no visas kopējās upju platības atbilst šai dzīvotnei.

  Par upju straujtecēm vairāk uzzināsiet, lasot rakstu Latvijas dabas fonda mājaslapā.

 • Iznākusi GoodWater IP pirmā ziņu lapa

  Šajā numurā stāstīsim:

  • kāpēc LIFE GoodWater IP projekts ir nepieciešams un kādi ir tā mērķi
  • iepazīstināsim ar projekta vadību un tā dalībniekiem
  • runāsim par virszemes ūdeņu stāvokli Latvijā
  • ieskatīsimies šovasar veiktajā Aģes upes kartēšanā
  • informēsim par mazo grantu programmu
  • stāstīsim par migrējošo zivju skaita kritumu pasaulē

  Ziņu lapa lasāma: https://saite.lv/B4NcV