Lead Partner:


Valsts SIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”
www.lvgmc.lv


Public administration institutions:


Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
www.varam.gov.lv


Latvijas Republikas Zemkopības ministrija
www.zm.gov.lv


Scientific research institutions:


Latvijas Lauksaimniecības universitāte
www.llu.lv


Latvijas Universitāte
www.lu.lv


Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”
www.silava.lv


Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnes institūts BIOR
www.bior.lv


SIA “Procesu analīzes un izpētes centrs”
www.paic.lv


Local and regional authorities:


Engures novada pašvaldība
www.engure.lv


SIA “Jelgavas novada KU”
www.jnku.lv


Valsts īpašuma pārvaldības organizācijas:
Valsts SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”
www.zmni.lv


Akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži”
www.lvm.lv


Non-governmental organizations:


Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija
www.lwwwwa.lv


NVO “Zemnieku Saeima”
www.zemniekusaeima.lv


Pasaules Dabas fonds
www.pdf.lv


Asociācija “Baltijas krasti”
www.baltijaskrasti.lv


Latvijas Dabas fonds
www.ldf.lv


Baltijas Vides forums
www.bef.lv


Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs
www.llkc.lv