Aktualitātes

 • jūras najāda

  Atrod retu un īpaši aizsargājamu ūdensaugu sugu

  Augustā Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta un Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra pētnieki LIFE GoodWater IP ekspedīcijā Saukas ezerā atraduši retu un īpaši aizsargājamu ūdensaugu sugu – jūras najādu (Najas marina). Latvijā tā vairāk raksturīga piejūras ezeriem un lagūnām un līdz šim reti atrasta iekšzemes ezeros. Sugu apdraud eitrofikācija – ūdeņu piesātināšanās ar augu barības vielām.

  (vairāk…)
 • LIFE Goodwater IP uzsāk upju sakopšanas talkas

  Piektdien, 2021. gada 13. augustā, notika pirmā projekta “LIFE GoodWater IP” talka Mergupē, posmā pie Nītaures. Talkas mērķis šajā posmā bija atbrīvot upi no koku un smilšu sanesumiem, lai atjaunotu tās tecējumu. Talkā piedalījās gan projekta partneri, gan brīvprātīgie interesenti.

  (vairāk…)