Aktualitātes

 • Sagatavots ziņojums par notekūdeņu sistēmu ietekmi Nākotnes ciemā

  Projektā LIFE Goodwater IP izpētīti pēdējo gadu Auces upes monitoringa statistikas dati. Auces upē ieplūst Nākotnes ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) attīrītie notekūdeņi. Izvērtēti arī Nākotnes ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) uzkrātie monitoringa dati. Sagatavots Ziņojums par centralizēto un decentralizēto notekūdeņu sistēmu ietekmi Nākotnes ciemā.

  Projektā ir veikta esošo decentralizēto kanalizācijas sistēmu izpēte un analīze Nākotnes ciemā, notekūdeņu sistēmu ietekmes novērtējums uz Auces upi kā uz riska ūdensobjektu, Nākotnes ciema NAI darbības novērtējums, kā arī izstrādāti priekšlikumi “zaļās klases” izveidei ar NAI prototipu. “Zaļās klases” mērķis ir nodrošināt iedzīvotāju, studentu un citu interesentu izglītošanu par notekūdeņu attīrīšanas procesiem, kas norisināsies jaunajās Nākotnes ciema NAI.

  (vairāk…)
 • Īstenos infrastruktūras pasākumus Aģes un Toras upju stāvokļa uzlabošanai

  AS “Latvijas valsts meži” (LVM) un LVMI Silava eksperti plāno darbus, lai uzsāktu demonstrāciju teritorijas ierīkošanu Aģes upes baseinā.

  (vairāk…)