Aktualitātes

  • Kā saimniekot dabai īpaši svarīgās vietās?

    Kas ir lielākais ezers Latvijā? Pēc izmēra Lubāns. Lubāns ir īpašs arī citu iemeslu dēļ – Lubāns un tam piegulošās teritorijas – „Lubāna mitrājs”- ir unikāls Eiropas un pasaules nozīmes dabas komplekss ar izcilu lomu daudzu īpaši aizsargājamo sugu populāciju un biotopu saglabāšanai.

    (vairāk…)
  • LVM iepazīstina ar ieceri Toras upes krastos ierīkot labās prakses demonstrācijas vietu

    22. septembrī AS “Latvijas valsts meži” (LVM) pārstāvji kopā ar Eiropas Savienības vides projekta “LIFE GoodWater-IP” partneriem aizvadīja projekta ekspertu vizīti, kurā atbildīgās amatpersonas informēja par projekta gaitu, tostarp aktivitāšu īstenošanā izmantotajām zinātniskās pētniecības metodēm. Vizītē piedalījās Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra, Pasaules Dabas Fonda, Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta un citu partnerorganizāciju pārstāvji.

    (vairāk…)