LIFE GoodWater IP konferencē eksperti stāsta par savām iecerēm un pieredzi

Oktobra nogalē divas iespaidiem bagātas dienas aizvadītas mūsu projekta partnera Baltijas Vides Forums lieliski noorganizētajā LIFE GoodWater IP pirmajā starptautiskajā konferencē.

Šīs divas dienas pulcēja ekspertus no vairākām valstīm un gan ieceres, gan pieredze saistīta ar virszemes ūdeņu stāvokļa uzlabošanu.

Pasākuma pirmo dienu pavadījām izbraukumā pa LIFE GoodWater IP plānotajām demonstrējuma vietām labās prakses piemēru radīšanai un popularizēšanai. Otrajā dienā tikāmies plenārsesijā Rīgā, lai iepazītu citu valstu ekspertu pieredzi un plašāk pastāstītu par mūsu projekta mērķiem un jau padarīto.

Konferences plenārsesijā ir milzu interese par Džona Stranda stāstīto par Zviedrijā jau paveikto, lai ieviestu dabai draudzīgus risinājumus lauksaimniecības zemēs. Kolēģiem ir lieliska pieredze veidojot sadarbību ar zemju īpašniekiem.

Konference pulcēja ekspertus no vairākām valstīm
Vilmārs Katkovskis no Latvijas Valsts Mežiem stāsta par to, ka upju piekrastēs mežos nākotnē vajadzētu augt platlapu kokiem

Ainis Lagzdiņš no Latvijas Biozinātņu tehnoloģiju universitātes stāsta par to, kas iecerēts Mazupītes krastos.

Piedāvājam ieskatu arī konferences prezentācijās: