Atjaunojam Aģes upes plūdumu

Piektdien, 18. augustā, Zvejniekciemā norisinājās Pasaulesdabasfonds rīkotā Aģes upes sakopšanas talka, lai kopīgiem spēkiem atbrīvotu upi no liela izmēra koku sagāzuma, ar kuru upe saviem spēkiem vairs netika galā.

Darbos iesaistījās gan projekta LIFE GoodWater IP partneri, gan vietējie Saulkrastu iedzīvotāji, palīdzot atjaunot upes tecējumu un atbrīvot ceļu ne tikai pavasara laivotājiem, bet arī migrējošām zivīm.

Valsts zinātniskais institūts BIOR pētnieki noskaidroja, ka Aģes upē sastopami gan laši, gan foreles, gan liels skaits raudu, kurām brīvi plūstoša upe ir patiešām svarīga, lai nārstotu un brīvi pārvietotos. Pēdējo 50 gadu laikā Eiropā migrējošo zivju skaits samazinājies par 93 %, tāpēc mums ir jādara viss iespējamais, lai nosargātu zivis un radītu tām atbilstošus dzīves apstākļus – tīras un brīvi plūstošas upes.

Koku sagāzumu veidošanās upē ir dabisks process, taču, ja to kļūst pārāk daudz un pārāk lieli, tie var būtiski ierobežot upes plūdumu, attīstīt krasta eroziju, samazināt straujteču posmus un radīt grūti pārvaramus šķēršļus zivīm. Tāpēc tika nolemts daļu no Aģē sakritušajiem kokiem sadalīti mazākos posmos, kurus var pārvietot pa upes straumi un izcelt virs palu zonas vietā, kur tie vairs nevarēs apgrūtināt upes dabisko plūdumu un veicināt krasta eroziju.

Daļa koku upē tika atstāti, jo tie nodrošina dzīvotnes un paslēptuves zivīm, kā arī veicina bioloģisko daudzveidību upē.

Paldies visiem talkas dalībniekiem par aktīvo iesaisti Aģes upes sakopšanā! Kopīgiem spēkiem mēs varam paveikt vairāk. 💪🤩

Uz tikšanos nākamajā upju talkā – 8. septembrī Vējupītē!

Foto: Aija Bley