Saulkrastu iedzīvotājus informēs par centralizētās kanalizācijas priekšrocībām

Saulkrastu iedzīvotājus informēs par centralizētās kanalizācijas priekšrocībām

Saulkrastu iedzīvotāji, kuru īpašumā ir decentralizētās notekūdeņu iekārtas (izsmeļamās akas, krājbedres, septiķi u.tml.), tiek aicināti uz informatīvu semināru. Seminārs notiks 22. februārī no plkst. 18.00 līdz 20.00 Saulkrastu novada domes zālē, Raiņa ielā 8, Saulkrastos.

Seminārā tiks prezentētas īpaši izvēlētās vietās veiktas mikrobioloģiskā piesārņojuma analīzes, lai kopīgi noskaidrotu, vai Saulkrastos pastāv vides un veselības riski no nepareizi apsaimniekotām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām.

Semināra apmeklētājiem būs iespēja iegūt plašāku informāciju par decentralizēto kanalizācijas sistēmu iespējamo ietekmi uz vidi un iedzīvotāju veselību, varēs uzzināt, kā atbildīgi apsaimniekot individuālās kanalizācijas sistēmas, lai nenodarītu kaitējumu videi un iedzīvotāju veselībai.

Seminārā atkārtoti tiks sniegta informācija par obligāto prasību reģistrēt pašvaldībā decentralizētās kanalizācijas sistēmas un īpašnieka administratīvo atbildību. Būs iespēja iegūt informāciju par ieguvumiem, ierīkojot pieslēgumu centralizētajiem kanalizācijas tīkliem, tostarp uzzināt, kas jādara, lai savu īpašumu pieslēgtu pilsētas centralizētajam kanalizācijas tīklam.

Semināram būs iespēja pievienoties attālināti: https://us02web.zoom.us/j/83726969461?pwd=aXFnbW1lTU5EUThWS3VWck9sd2g1Zz09

Semināru rīko “LIFE GoodWater IP” sadarbībā ar SIA “Saulkrastu Komunālserviss” un Saulkrastu novada pašvaldību.