Aicinām uz semināriem Notekūdeņu dūņu stratēģijas apspriešanai

dnuseminars

Biedrība “Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija” (LŪKA) ir izstrādājusi un nodod tālākai virzībai “Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas stratēģiju Latvijā.” Piesaistot Latvijas un ārvalstu ekspertus, stratēģijas izstrādāta LIFE GoodWater IP projektā, kura mērķis ir uzlabot virszemes ūdeņu kvalitāti Latvijā.

Ar sagatavotajiem dokumentiem ir iespējams iepazīties biedrības mājaslapā: https://www.lwwwwa.lv/projekts-life/.

Dokumenta nozīmību uzsver Rudīte Vesere, Vides un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM)Vides aizsardzības departamenta direktore: “Lai sakārtotu un valsts līmenī organizētu notekūdeņu dūņu savākšanu, pārstrādi un lietderīgu izmantošanu, ir ļoti nepieciešama Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas stratēģija. Svarīgi ir, lai dūņas kļūst par resursu, nevis apdraudējumu videi vai atkritumiem, kuru utilizēšana būtu dārga un pretrunā ar aprites ekonomikas idejām. Stratēģijas izstrādes gaitā ir rūpīgi izpētīts, ko dažādi notekūdeņu apsaimniekotāji ar attīrīšanas procesos radītajām dūņām dara šobrīd, kāda ir mūsu notekūdeņu dūņu kvalitāte un kādā veidā Latvijā notekūdeņu dūņas apstrādāt un izmantot būtu visizdevīgāk. Stratēģija tapusi detalizētas situācijas izpētes un ekonomiskās analīzes rezultātā. Tā piedāvām valsts mēroga redzējumu – skaidru, labi regulētu un ekonomiski pamatotu pieeju notekūdeņu dūņu apstrādei, pārstrādei un izmantošanai. Stratēģijas ieviešanai ir plānots arī ES fondu atbalsts.”

Dokuments sagatavots ciešā sadarbībā ar iesaistītajam pusēm, visā stratēģijas izstrādes gaitā notikušas aktīvas konsultācijas dažādu sarunu, semināru un viedokļu apmaiņas formā. Dokumenti vairākkārt ir nodoti komentēšanai projektā iesaistītajām organizācijām un atbildīgajām iestādēm, ir apspriesta citu iestāžu iesaiste tās realizācijā. Pašreizējais stratēģijas variants ir kompromiss starp vēlmēm un iespējām, lai plānotās darbības būtu iespējams ieviest, tādējādi radikāli uzlabojot situāciju notekūdeņu dūņu apsaimniekošanā Latvijā.

Stratēģijas projektu semināros prezentēs plašam iesaistīto organizāciju un iestāžu lokam, lai tās laicīgi iesaistītu stratēģijas virzībā uz oficiālu valsts plānošanas dokumenta statusu un ieviešanu.

Semināra norises laiks: 16.11.2021, 13:00-15:00.

Semināra notiks attālināti, ZOOM platformā (pieslēgšanās saite tiks nodrošināta reģistrējoties). Semināra programma ir atrodama pielikumā.

Aicinām reģistrēties semināram līdz 12.11. 2021. plkst. 17:00 šeit: https://zoom.us/meeting/register/tJEkcOuprD4sE9QSgb0vW9rmJPWmCzPmqqkH

Atsevišķi semināri tiks organizēti arī pašvaldību, ūdenssaimniecību, valsts iestāžu un lauksaimniecības organizāciju pārstāvjiem.

16.11.2021. semināra darba kārtība:

12:50 – 13:00 Reģistrācija/ pieslēgšanās

13:00 – 13:05 Ievadvārdi un notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas problemātikas aprises

Latvijā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija vides aizsardzības departamenta vadītāja Rudīte Vesere, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Ūdens resursu nodaļas vadītāja Iveta Teibe

13:05 – 13:20 Situācija notekūdeņu dūņu apsaimniekošanā Latvijā

LŪKA notekūdeņu dūņu eksperts Jānis Zviedris

13:20 – 13:40 Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas tehnoloģijas Latvijā

LŪKA notekūdeņu dūņu eksperts Jānis Zviedris

13:40 – 14:20 Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas stratēģija Latvijā

LŪKA izpilddirektors Sandis Dejus

14:20 – 15:00 Diskusija par notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas attīstību Latvijā