Aicinām skatīt un izmantot semināra materiālus par mazajiem grantiem.

Vēl līdz 30. septembrim iedzīvotāji, uzņēmēji, lauksaimnieki, pašvaldības, nevalstiskās organizācijas aicinātas pieteikties LIFE GoodWater IP grantu konkursa „Mazo grantu shēma ūdensobjektu kvalitātes uzlabošanai” otrajā uzsaukumā.  

Kopējais otrajā uzsaukumā  pieejamais grantu budžets ir 38 500 EUR un viena projekta apjoms ir no 800 līdz 8000 EUR. Atbalsta intensitāte – 100%.

Aicinām iepazīt un izmantot materiālus no 7. septembrī notikušā semināra par mazo grantu konkursa otro kārtu.