Aicinām uz Vējupītes sakopšanas talku

Piektdien, 8. septembrī, Pasaules Dabas Fonds sadarbībā ar uzņēmumu Lidl Latvija un Dabas aizsardzības pārvaldi aicina ikvienu, kuram rūp tīras un sakoptas upes, iesaistīties starptautiskā iniciatīvā River Cleanup Collective, kuras ietvaros tiks sakopta Vējupītes grava Siguldā. Šīs talkas mērķis ir atbrīvot upi no gadu desmitos cilvēku atstātajiem atkritumiem, kas negatīvi ietekmē upes ekoloģisko stāvokli.

Apsekojot upi, Dabas aizsardzības pārvaldes un Pasaules Dabas Fonda speciālisti secināja, ka tajā sakrājies un ieskalots ievērojams daudzums cilvēku atstāto atkritumu, kas rada negatīvu ietekmi uz upes dzīvajiem organismiem, traucē tās tecējumam, tiek aizskaloti uz Gauju un nonāk Baltijas jūrā. Atkritumi ūdenī sadalās ļoti ilgi, pat vairākus simtus gadu, rezultātā veidojoties mikroplastmasai, kas nonāk dzīvo organismu (kāpuru, vēžveidīgo un zivju) barības apritē, tādējādi vēl tiešāk ietekmējot sugu daudzveidību ūdeņos un piekrastē.

Talkas laikā, iesaistoties Lidl Lavija darbiniekiem un citiem dalībniekiem, plānots attīrīt upes lejteci no atkritumiem, tā palīdzot atjaunoties upes dabiskajai dzīvotnei un pasargājot salīdzinoši reti sastopamo straujteces biotopu no cilvēku radītās ietekmes.

“Iesaistoties vides sakopšanas aktivitātēs, Lidl Latvija un mūsu darbinieki vēlas pievērst sabiedrības uzmanību vides jautājumiem un it īpaši plastmasas atkritumiem, kas ne tikai pēc skata ir nepatīkami, bet ilgtermiņā arī ļoti kaitīgi bioloģiskajai daudzveidībai. Upes ir sava veida transports, kas plastmasu no to krastiem aizved līdz okeānam un pat mazākā upe ir daļa no globālās ūdenssistēmas, tāpēc tās jāatbrīvo no plastmasas atkritumiem.  Kā daļa no visas Schwarz grupas plastmasas stratēģijas REset Plastic, mēs uzņemamies  atbildību globāli un vietēji,” norāda Lidl Latvija valdes loceklis Arūnas Dzikas. 

 “Latvija ir bagāta ar ūdeņiem, bet tikai apmēram 30 % no tiem ir labā ekoloģiskā stāvoklī, kas ir sliktāk nekā citviet Eiropā. Ūdeņu kvalitāti Latvijā ietekmē dažādi faktori, ieskaitot ķīmisko piesārņojumu, kas nāk no lauksaimniecības, gan notekūdeņus, gan arī cilvēku dabā atstātos atkritumus – galvenokārt plastmasu. Plastmasas piesārņojums jūrās un okeānā ir globāla problēma, bet katra valsts ir daļa no šī globālā risinājuma. Ja mēs nerīkosimies, tad līdz 2050. gadam plastmasas jūrā būs vairāk nekā zivju. Mēs ceram, ka ar šo iniciatīvu cilvēki aizdomāsies par savas rīcības sekām, jo dabā nekas tā vienkārši nepazūd. Svarīgi, lai atkritumi tiktu atbilstoši šķiroti un nenonāktu dabā, ” stāsta Pasaules Dabas Fonda direktors Jānis Rozītis.

Vējupītes grava atrodas Gaujas Nacionālā parka teritorijā, un divus kilometrus garā posmā pirms ietekas Gaujā tajā ir sastopamas īpaši nozīmīgas dabas vērtības – upes straujteces, ko ieskauj ēnainie platlapju un gravu nogāžu meži, iežu atsegumi – Eiropas Savienības nozīmes aizsargājami biotopi. Šāda dzīvotņu dažādība nodrošina lielu bioloģisko daudzveidību. 

Gaujas Nacionālais parks ir pirmais un lielākais Latvijas nacionālais parks, kam šogad atzīmējam 50. dibināšanas gadadienu. Lai gan nacionālā parka kaklarota ir Gauja, ļoti nozīmīga ir katra tās pieteka, kas ir ne vien nozīmīgs ūdens resurss, bet arī lašveidīgo zivju nārsta vietas un ainaviski vērtīgas vietas pastaigām un atpūtai. Tāpēc ļoti novērtējam ikviena iesaisti vides un dabas saglabāšanas aktivitātēs, lai kopīgi rūpētos par kvalitatīvu dzīves telpu gan bieži sastopamām, retām un apdraudētām augu, putnu un dzīvnieku sugām, gan kvalitatīvu rekreācijas vietu mums pašiem,” uzsver Dabas aizsardzības pārvaldes Komunikācijas un dabas izglītības nodaļas vadītāja Elīna Ezeriņa, piebilstot “ikdienā aicinām ikvienu ievērot vienkāršu principu, proti, dabā ejot – ko atnesi, to aiznes!”

Talkas laikā tiks vākti visa veida sadzīves atkritumi. Ne mazāk svarīgi par pašas upes attīrīšanu ir to ieskaujošās gravas atbrīvošana no atkritumiem. Upei atrodoties izteiktā reljefa padziļinājumā – gravā, tā ir pakļauta riskam, ka viss, kas atrodas tās krastos, tiks noskalots lejā un nonāks upē.

Plānotie darbi paredz, ka būs gan jābrien pa ūdeni, gan jālien zem un pāri sagāztiem kokiem, gan jāiet pa stāviem krastiem, tāpēc svarīgi ir piedomāt par atbilstošiem apaviem un apģērbu. Viss pārējais nepieciešamais darbam tiks nodrošināts. Pēc kārtīgi paveikta darba talkas dalībnieki tiks cienāti ar pusdienām.

Pasākums norisināsies 8. septembrī plkst. 11.00 Siguldā. Precīza tikšanās vieta dalībniekiem tiks nosūtīta pēc reģistrēšanās. Plānotais darba ilgums – 3 stundas.

Pieteikšanās dalībai talkā līdz 5. septembrim, aizpildot anketu elektroniski: https://ej.uz/vejupite_talka.

Talku organizē Pasaules Dabas Fonds sadarbībā ar LIDL Latvia un Dabas aizsardzības pārvaldi. Tā ir viena no projekta LIFE GoodWater IP veiktajām aktivitātēm, kuru mērķis ir uzlabot upju ekoloģisko stāvokli dažādos Latvijas reģionos.

Plašākai informācijai:                                             

Undīne Laugale, Pasaules Dabas Fonda talku koordinatore

Mob.: +371 27178050, ulaugale@pdf.lv

Informāciju sagatavoja:

Daina Šteinberga, Pasaules Dabas Fonda komunikācijas vadītāja

Mob.: +371 20116299, dsteinberga@pdf.lv

Par River Cleanup Collective

River Cleanup Collective Together for Cleaner Rivers ir Schwarz grupas divu mazumtirdzniecības uzņēmumu Kaufland un Lidl iniciatīva, kas tās plastmasas samazināšanas stratēģijas REset Plastic ietvaros tika uzsākta 2022. gada rudenī, lai attīrītu Donavu no atkritumiem. Aptuveni 3000 cilvēku no 15 Lidl un Kaufland uzņēmumiem, kas atrodas dažādās valstīs, apvienoja spēkus, lai attīrītu vienu no Eiropas piesārņotākajām upēm. Katru gadu pa Donavu jūrā nonāk 20 tonnas atkritumu. Šogad River Cleanup Collective iesaistās arī Schwarz grupas uzņēmumi citās valstīs, tostarp Lidl Latvijā. Ar iesaistīšanos šajā iniciatīvā uzņēmumi vēlas parādīt, ka ar konkrētu rīcību ir iespējams uzņemties globālu atbildību vietējā mērogā.

Par Pasaules Dabas Fondu

Pasaules Dabas Fonds ir Latvijā reģistrēta sabiedriskā labuma organizācija, World Wide Fund for Nature (WWF) asociētais partneris, kas Latvijā darbojas kopš 1991. gada. Pasaules Dabas Fonda misija ir veidot nākotni, kurā cilvēki un daba dzīvo harmonijā. Organizācijas mērķis ir dabas aizsardzība, lai saglabātu ģenētisko, sugu un ekosistēmu daudzveidību, nodrošinātu atjaunojamo dabas resursu nenoplicinošu izmantošanu tagad un nākotnē, palīdzētu samazināt piesārņojumu, dabas resursu un enerģijas izšķērdīgu patēriņu.