Komunikācijas un informācijas izplatīšanas tematiskās grupas (E aktivitātes) vadītāja Margarita Pabērza, Pasaules Dabas Fonds

Projektā ir paredzētas trīs E aktivitātes.

E1 aktivitāte nodrošina projekta redzamību un izplata projekta rezultātus un projektā gūto pieredzi. Mērķtiecīgas un koordinētas informācijas pamatā ir projekta mērķu sasniegšanai izstrādāta komunikācijas stratēģija un komunikācijas plāns. Kā komunikācijas kanālus izmantojam projekta mājaslapu, projekta sociālo tīklu kontus, kā arī projekta un tā partneru sociālos tīklus, sadarbību ar plašsaziņas līdzekļiem un citas metodes.

E2 darbība koncentrējas uz sabiedrības informētību un iesaistīšanos, kā arī rezultātu izplatīšanu par specifiskām projekta aktivitātēm un darbībām vietējā, reģionālā vai valsts līmenī.

E3 darbība vērsta uz pieredzes apmaiņu un sadarbības tīklu izveidi un uzturēšanu, tostarp ar LIFE un citiem projektiem, dalību tematiskos reģionālos un starptautiskos pasākumos, kā arī šādu pasākumu organizēšanu.

Liela daļa projekta semināru ierakstu, projekta filma un īsi video par nozīmīgākajām tēmām publicēti projekta YouTube kanālā šeit: 

https://bit.ly/35xXb4R

Projektā radītie materiāli:

Projekta filma “Lai ūdeņi rit!,” 2021. gads

 

LIFE GoodWater IP otro Ziņu lapu lasi šeit:

https://preview.mailerlite.com/m5e1n2/1683912999393303507/i1z2/