Tematiskās grupas vadītāja Kristīna Veidemane, Baltijas Vides Forums

Mūsdienīgas zināšanas un izpratne par vides procesiem un cilvēka radītām ietekmēm uz ūdens ekosistēmām, kā arī jaunas iemaņas un prasmes ir ļoti nozīmīgas, lai veicinātu labāku un ilgtspējīgāku ūdens resursu apsaimniekošanu.

Projekta C14 aktivitātē tiek mērķtiecīgi veidota tiešsaistes platforma par virszemes ūdens resursiem un to apsaimniekošanu, kas dos iespēju projekta partneriem no “BIOR”, “Silava”, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte un citiem ekspertiem dalīties savās profesionālajās zināšanās un sniegt iespējas projekta mērķa grupām paaugstināt savu kvalifikāciju un prasmes. Līdztekus ir izstrādātas 4 tematiskās kapacitātes celšanas mācību programmas, patlaban notiek aktīvs darbs pie kursu, lekciju un semināru sagatavošanas. Apmācību programmas ir sistemātiski strukturētas atbilstoši projekta mērķa grupu vajadzībām – mežsaimniecības, lauksaimniecības, zivsaimniecības un notekūdeņu apsaimniekošanas nozarei. Ir izstrādāta un tiešsaistē ikvienam interesantam pieejama mācību platforma https://macies.goodwater.lv/,  kurā pieejamas 5 pamata lekcijas par ūdens resursiem.

 Jaunā zināšanu platforma dod iespēju arī plašākai sabiedrībai palielināt savu pratību un zinātību par cilvēku darbības tiešo un netiešo ietekmi uz upju un ezeru ūdens resursiem un to kvalitāti. Savukārt citas projekta aktivitātes papildinās šīs jaunās ar zināšanas ar dažādiem semināriem, pasākumiem, diskusijām un darba grupām.

Tādējādi kompleksā veidā tiks veicināta izpratne par ūdens resursu nozīmību ikviena dzīvē un sekmētu labāka šo resursu pārvaldība un apsaimniekošana.