Drīzumā uzsāksim mazo grantu programmu ūdens piesārņojuma mazināšanai

LiFE GOODWATER IP drīzumā uzsāks mazo grantu programmu vietējo kopienu sadarbības veicināšanai, lai uzlabotu virszemes ūdeņu kvalitāti.

Viens no veiksmīgas projekta aktivitātes priekšnoteikumiem ir cieša sadarbība starp ūdens sateces baseina vietējiem iedzīvotājiem – uzņēmējiem, lauksaimniekiem, pašvaldības darbiniekiem un iedzīvotājiem.  LIFE GOODWATER IP projekta gaitā vēlamies stiprināt šo sadarbību, sniedzot mērķtiecīgu finansiālu atbalstu kopienām, kas savā pašvaldībā ir gatavi risināt ūdens piesārņojuma problēmu ar zemu izmaksu iniciatīvām un pasākumiem.

Kopīgas aktivitātes tiek vairāk novērtētas un atzītas par nozīmīgām, turklāt tās ir ilgtspējīgākas nekā darbības, ko īsteno vienīgi pašvaldība vai valdība. Pašlaik gatavojamies grantu piešķiršanas uzsākšanai iniciatīvas grupām, kuras vēlas uzlabot vietējo ūdenstilpju stāvokli. Paredzams, ka grantu shēma stiprinās darbības un atbalstu vietējai infrastruktūrai un/vai iekārtām publiskajās un apdraudētajās ūdenstilpēs.

Kad situācija valstī to pieļaus, aicināsim vietējās ieinteresētās personas kopīgi izstrādāt visiem pieņemamu redzējumu par uzlabojumu veikšanu piesārņotos ūdens objektos. Paredzams, ka LIFE Goodwater IP gaitā atbalstīsim astoņas iniciatīvas, palīdzot izvērtēt piemērotākos risinājumus un finansiāli atbalstot to ieviešanu. Granta pieejamais maksimālais apjoms būs līdz 10 000 eiro vienai aktivitātei un paredzamā atbalsta intensitāte 90-100 procenti no kopējām aktivitātes izmaksām.

Ja esat ieinteresēti saņemt informāciju pirmie, sekojiet informācijai LIFE Goodwater IP mājas lapā vai piesakieties informācija saņemšanai, sūtot epastu uz goodwater @lvgmc.lv.

Anita Dzelme

SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs