Ar jaunu pieeju talkās atjauno Mergupes posmu pie Nītaures

Šogad Pasaules Dabas Fonds kopā ar zinātnisko institūtu BIOR organizēja trīs talkas Mergupes posmā pie Nītaures, lai atjaunotu upes tecējumu un tās hidromorfoloģisko daudzveidību.

LIFE GoodWater IP pirmajā gadā zinātniskā institūta BIOR eksperti pilnībā apsekoja Mergupi un konstatēja, ka lielākoties ūdens ekoloģiskā kvalitāte tajā ir laba, tomēr posmā pie Nītaures tā ir zemāka. To izraisījusi mežistrāde, kas radījusi pārāk lielu smilšu daudzumu upes gultnē, un aizsprosti, kas nav ļāvuši šīm smiltīm aizskaloties. Pēc šo problēmu un to cēloņu apzināšanas, tika rīkotas talkas, lai atbrīvotu šo upes posmu no koku sanesumiem un aizsprostiem, tādējādi uzlabojot upes tecējumu un aizskalojot smiltis. Pēc divām talkām upes gultnē jau bija manāmi uzlabojumi un radušies jauni straujteču posmi.

Trešā talka tika rīkota, lai izveidotu zivju dzīvotnes un uzlabotu upes hidromorfoloģisko daudzveidību. Latvijā šāda veida upju atjaunošanas darbi nav ierasta prakse, tāpēc pasākumā tika iesaistīts eksperts no Klaipēdas universitātes Lietuvā. Nerijus Nika ir atjaunojis Smeltale upju posmus Lietuvā, lai uzlabotu tajā foreļu dzīvotnes. Pēc eksperta novērtējuma Mergupes posmā, kurā notika talka, atrodamas trīs vietas, kurās varēja veidot un izvietot koka konstrukcijas, lai uzlabotu upes tecējumu un hidromorfoloģisko stāvokli. Katra no izveidotajām koka konstrukcijām atšķirīgi ietekmēs upes tecējumu.

Pirmā konstrukcija, kas tika izveidota upē, ir 5 m garš koka baļķis, ar apmēram 30cm diametru. Tas 45 grādu leņķī tika ievietots garākā, vienmērīgā upes posmā, izveidojot līkumu un palielinot straumes ātrumu.

Konstrukcija “45 grādu leņķis”

Otrā konstrukcija tika izveidota posmā, kurā upe bija paplašinājusies, un gultni klāja liels smilšu daudzums, jo straumes ātrums bija pārāk lēns, lai tās aizskalotu. Smiltis, kas saskalojušās upē, ir pilnībā noklājušas oļus un granti, kas iepriekš veidoja dabīgo upes gultni un nārsta vietas zivīm. Šajā vietā abos krastos tika ievietoti divi lieli koku stumbri 45 grādu leņķī, izveidojot piltuves veida konstrukciju. Sašaurinot upi, straumes ātrums palielinās un tam vajadzētu samazināt smilšu daudzumu šajā posmā. 

Konstrukcija “Piltuve”

Pēdējā konstrukcija – horizontāli pāri upei tika ievietots koka stumbrs, lai veidotu ūdenskrituma efektu. Ūdenim atsitoties pret stumbru, tas sāk mutuļot, piepildot ūdeni ar skābekli, izskalojot smiltis, kas ir sastājušās zem koka un paātrinot straumi.

Visas koka konstrukcijas tika piestiprinātas ar zariem un kokiem, kas atrasti upes tuvumā vai iepriekš traucēja upes tecējumu. Lai sasietu šīs konstrukcijas un nodrošinātu to, ka tās netiek aizskalotas palu laikā, tika izmantota dabīga materiāla virve, kas nepiesārņos ūdeni.

Konstrukcija “Ūdenskritums”

Foto: Magda Jentgena, Elīna Pēkšēna/Pasaules Dabas Fonds