Atrod retu un īpaši aizsargājamu ūdensaugu sugu

jūras najāda

Augustā Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta un Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra pētnieki LIFE GoodWater IP ekspedīcijā Saukas ezerā atraduši retu un īpaši aizsargājamu ūdensaugu sugu – jūras najādu (Najas marina). Latvijā tā vairāk raksturīga piejūras ezeriem un lagūnām un līdz šim reti atrasta iekšzemes ezeros. Sugu apdraud eitrofikācija – ūdeņu piesātināšanās ar augu barības vielām.


Najāda marina aug uz ezera gultnes, Saukas ezerā – aptuveni 1 m dziļumā. Tāpat kā citām iegrimušo ūdensaugu sugām, tām nepieciešama laba ūdens caurredzamība. Tas, ka ezerā var atrast aizvien jaunas iegrimušo augu sugas un sugu sastāvs ir daudzveidīgs, liecina par labu ezera ekoloģisko stāvokli.


Pētnieki arī konstatēja, ka Saukas ezerā ļoti bieži sastopama svešzemju suga mainīgā sēdgliemene (Dreissena polymorpha), kas veido apaugumus uz cieta substrāta, ezera gultnes un vietējo sugu gliemenēm, bet barojas filtrējot no ūdens barības daļiņas (piem., mikroskopiskas planktoniskās aļģes).

Mainīgā sēdgliemene (Dreissena polymorpha), foto: Laura Grīnberga, LU Bioloģijas institūts
Saukas ezers pie Klauces upes ietekas, foto: Ilga Kokorīte
Ezera izpēte ar akvakopu, foto: Ilga Kokorīte