• LIFE programmas jubilejas talkā ravē puķu sprigani

  Šogad LIFE programma svin 30 gadu jubileju. Lai atzīmētu šo notikumu, abi Latvijas Integrētie projekti LIFE-IP LatViaNature un LIFEGoodWaterIP rīkoja invazīvās puķu spriganes (Impatiens glandulifera) ravēšanas talku dabas liegumā “Raunas Staburags”, ierobežojot invazīvā auga izplatību gar un ap Raunas upi.  Talkā piedalījās LIFE projektu īstenotāji, kopumā gandrīz 30 dalībnieku. Raunas Staburags ir unikāls avotu veidots […]

  Turpini lasīt
 • Piešķirti četri LIFE GoodWater IP mazie granti

  Ar LIFE GoodWater IP mazo grantu shēmas atbalstu pašlaik darbu uzsākuši divi projektu īstenotāji,  kas abi darbojas Pededzes upes baseinā. SIA FAPS kopā ar  apkārtējiem uzņēmējiiem un biedrībām uzsākušas darbus, lai Pededzes upes baseinā uzlabotu zivju un citu hidrobiontu dzīves apstākļus, samazinot biogēnu noplūdi no zivju audzētavas un bebru darbības, kā arī veicot upes pārveidojumus, […]

  Turpini lasīt
 • aizsprosta nojaukšana

  Ar LIFE GoodWater IP atbalstu nojauks aizsprostu Pededzes upē

  Alūksnes novada pašvaldība kopā ar pašvaldības aģentūru (PA) “ALJA” sākusi īstenot projektu “Pededzes upes aizsprosta novākšana”, kas atbalstīts programmas LIFE GOODWATER IP projektu konkursā “Mazo grantu shēma ūdensobjektu kvalitātes uzlabošanai”. Projektā paredzēts atbrīvot Pededzes upes tecējumu, novācot aizsprostu un izņemot koku sanesumus, kas sakrājušies pirms vecā tilta balstiem un rada aizsprostu. Realizējot šo projektu, tiks atjaunots zivju […]

  Turpini lasīt
 • Aicinām uz urbāno Ainavu tūri Bieriņos

  Latvijas Dabas fonds šī gada Ainavu tūres turpina ar ainavas un skaņas saspēles piedzīvojumu 28. maijā, Rīgā Bieriņu pusē gar Mārupīti. Šī Ainavu tūre ir veltīta Latvijas Dabas fonda Gada dzīvotnei – pilsētai, un tajā kopā ar ekspertiem atklāsim dabas daudzveidību, kas slēpjas urbānajā vidē. Ainavu tūre ir Latvijas Dabas fonda organizēts izzinošs pārgājiens kopā […]

  Turpini lasīt
 • Dobelē stāstām par Auces upē konstatēto

  Seminārā Dobelē LIFE GoodWater IP projekta pētnieki no zinātniskā institūta BIOR un Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra stāstīja par Auces upē konstatēto un piedāvāja ieteikumus uzlabojumiem. Pasākums bija pulcējis plašu interesentu loku no Dobeles un Jelgavas novada pašvaldībām, projekta partnerorganizācijām un citurienes.

  Turpini lasīt
 • Ko par upēm raksta izdevumā “IEVA. DZĪVO ZAĻI!”?

  Lasiet mūsu projekta ekspertes Lindas Uzules no Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta rakstu par upēm žurnāla “Ieva” izdevumā “Dzīvo zaļi!

  Turpini lasīt
 • LIFE GoodWater IP Urbānā Ainavu tūre Juglā

  LIFE GoodWater IP aicina uz urbāno Ainavu tūri Juglā

  Latvijas Dabas fonds šī gada Ainavu tūres turpina ar netipisku ainavas un skaņas saspēles piedzīvojumu 7. maijā, Rīgā Juglas pusē. Šī ainavu tūre ir veltīta Latvijas Dabas fonda Gada dzīvotnei – pilsētai, un tajā kopā ar ekspertiem atklāsim dabas daudzveidību, kas slēpjas urbānajā vidē. Ainavu tūre ir Latvijas Dabas fonda organizēts izzinošs pārgājiens kopā ar […]

  Turpini lasīt
 • Dobelē stāstīsim par Auces upē izpētīto

  Dobelē notiks LIFE GoodWater IP seminārs speciālistiem, zemju īpašniekiem, pašvaldību darbiniekiem un citiem interesentiem “No izpētes rezultātiem uz praktiskiem risinājumiem – Auces upe.” Trešdiena, 2022. gada 11. maijs, 10.00–12.00 Seminārs norisināsies Dobeles novada pašvaldības telpās, Brīvības ielā 15, Dobelē. Ierašanās, dalībnieku reģistrācija, kafija: 10.00–10.20 Ievads: 10.20–10.40  Atklāšanas uzruna, informācija par semināra mērķi, Linda Fībiga, projekta vadītāja, LVĢMC […]

  Turpini lasīt
 • upju baseinu plāni

  Apstiprināti Latvijas upju baseinu apgabalu plāni

  19. aprīlī ir apstiprināti visu četru Latvijas upju baseinu – Daugavas, Gaujas, Lielupes un Ventas – apgabalu apsaimniekošanas un plūdu risku pārvaldības plāni 2022.–2027.gadam. Šie dokumenti tiek izstrādāti ar mērķi sabalansēt vides un saimnieciskās vajadzības ūdens resursu lietošanā un apsaimniekošanā, kā arī apzināt un mazināt plūdu riskus. Plāni satur visaptverošu upju baseinu apgabalu raksturojumu, detalizētu […]

  Turpini lasīt
 • Aicinām uz Ainavu tūri Dvietes palienē

  Latvijas Dabas fonds šī gada Ainavu tūres atklāj ar ainavas un skaņas saspēles piedzīvojumu 23. aprīlī Sēlijā, Dvietes senlejā. Ainavu tūre ir Latvijas Dabas fonda organizēts izzinošs pārgājiens kopā ar dabas ekspertiem, ko papildina ar ainavu saskanīgs koncerts. Dabas parks “Dvietes paliene” – izcila regulāri applūstošu palieņu pļavu aizsardzības teritorija pie Dvietes un Ilūkstes upes […]

  Turpini lasīt

© 2020 – LIFE GOODWATER IP