• Engurē būs demonstrāciju vieta punktveida piesārņojuma samazināšanai

  2020. gada nogalē noslēgušies projekta LIFE Goodwater IP sagatavošanās darbi labās prakses demonstrāciju vietas izveidei punktveida piesārņojuma samazināšanai. Engurē veikts pētījums un izstrādāts novērtējuma ziņojums, izveidots decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrs, novērtēti Engures ciema centralizēto notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības rādītāji, kā arī veikts Engures iedzīvotāju un tūristu skaita monitorings un izveidots Engures ciema gruntsūdeņu hidroģeoloģiskais modelis.

  Turpini lasīt
 • Mērķtiecīgs finanšu atbalsts palīdzēs mazināt ūdens piesārņojumu

  Lai palīdzētu uzlabot virszemes ūdeņu kvalitāti, Baltijas Vides Forums un Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs  (LLKC) sadarbībā ar partneriem LIFE programmas projektā “GOODWATER IP” aicina iedzīvotājus, pašvaldības un nevalstiskās organizācijas uz informatīvajiem semināriem “Vietējās sadarbības un iesaistes iespējas ilgtspējīgai virszemes ūdens resursu apsaimniekošanai”.

  Turpini lasīt
 • Nākotnes ciemam būs jaunas sadzīves notekūdeņu attīrīšanas iekārtas

  LIFE GoodWater IP projektā  Jelgavas novada Nākotnes ciemā būvēs  jaunas sadzīves notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Projekts nodrošinās līdzfinansējumu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu projektēšanai un būvniecībai. Pašvaldība to uzskata par jaunas lappuses pāršķiršanu Glūdas pagasta Nākotnes ciema iedzīvotāju dzīves komforta uzlabošanā attiecībā gan uz smaku novēršanu, gan Auces upes ūdens piesārņojuma samazināšanu pašreizējo attīrīšanas iekārtu (NAI) apkārtnē.

  Turpini lasīt
 • LIFE GoodWater IP pētnieki konferencē stāsta par izpētes pirmajiem rezultātiem

  2021. gada 9. februārī LIFE GoodWater IP projekta pētnieki Latvijas Universitātes 79. starptautiskajā zinātniskajā konferencē stāstīja par projekta Life GoodWater IP pirmajiem rezultātiem pētījumiem Saukas ezerā.

  Turpini lasīt
 • LU Zinātniskajā konferencē ziņos par Saukas ezera izpēti

  Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta pētnieki sadarbībā ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta BIOR un Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra pētniekiem sagatavojuši ziņojumu par Saukas ezera fizikāli ķīmisko un bioloģisko parametru pirmajiem izpētes rezultātiem. 2021. gada 9. februārī pētnieki par rezultātiem stāstīs Latvijas Universitātes 79. starptautiskās zinātniskās konferences bioloģijas sekcijas “Latvijas ūdeņu […]

  Turpini lasīt
 • Jelgavas novada pašvaldība pievienojas LIFE GoodWater IP projektam

  Jelgavas novada pašvaldība ir kļuvusi par LIFE GoodWater IP projekta partneri un projekta ietvaros būvēs jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu Nākotnes ciemā. Projekts nodrošinās līdzfinansējumu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu celtniecībai, savukārt pašvaldība, ja nepieciešams, ir gatava ieguldīt papildu finansējumu.

  Turpini lasīt
 • Linda Fībiga intervijā stāsta par ūdeņu kvalitāti

  LIFE GoodWater IP projekta vadītāja Linda Fībiga radio EHR stāsta par Latvijas virszemes ūdeņu kvalitāti un faktoriem, kas to ietekmē.

  Turpini lasīt
 • Gada dzīvotne 2021 – upju straujteces un dabiski upju posmi

  Latvijas Dabas fonds paziņo, ka 2021. gada dzīvotne ir upju straujteces un dabiski upju posmi – Eiropā un Latvijā īpaši aizsargājams biotops. Šī dzīvotne ietver upju straujteces – upes un upju posmus ar akmeņainu vai oļainu gultni un strauju ūdens tecējumu, kā arī visus citus dabiskos, nepārveidotos upju posmus neatkarīgi no straumes ātruma. Latvijā kopumā […]

  Turpini lasīt
 • Iznākusi GoodWater IP pirmā ziņu lapa

  Ziņu lapa lasāma: https://saite.lv/B4NcV

  Turpini lasīt
 • Peldošā ezerrieksta fosīlā forma

  Saukas ezerā atrod peldošā ezerrieksta fosilo formu

  Peldošais ezerrieksts Latvijā ir reta un apdraudēta suga. Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta pētnieki novembrī Saukas ezerā atrada vairākus peldošā ezerrieksta (Trapa natans) fosilo formu īpatņus. Latvijā pēdējos 85 gados līdz šim bija zināmas tikai trīs peldošā ezerrieksta atradnes Klaucānu, Priekulānu, Pokratas un Bancānu ezerā.

  Turpini lasīt

© 2023 LIFE GOODWATER IP