• Aicinām skatīt un izmantot semināra materiālus par mazajiem grantiem.

  Vēl līdz 30. septembrim iedzīvotāji, uzņēmēji, lauksaimnieki, pašvaldības, nevalstiskās organizācijas aicinātas pieteikties LIFE GoodWater IP grantu konkursa „Mazo grantu shēma ūdensobjektu kvalitātes uzlabošanai” otrajā uzsaukumā.   Kopējais otrajā uzsaukumā  pieejamais grantu budžets ir 38 500 EUR un viena projekta apjoms ir no 800 līdz 8000 EUR. Atbalsta intensitāte – 100%. Aicinām iepazīt un izmantot materiālus no […]

  Turpini lasīt
 • Izsludinām konkursa „Mazo grantu shēma ūdensobjektu kvalitātes uzlabošanai” otro uzsaukumu

  Lai turpinātu uzlabot ūdensobjektu kvalitāti un mazinātu/novērstu piesārņojumu ūdensobjektos visā Latvijā, no šodienas, 31.augusta, līdz 30.septembrim iedzīvotāji, uzņēmēji, lauksaimnieki, pašvaldības, nevalstiskās organizācijas aicinātas pieteikties grantu konkursa „Mazo grantu shēma ūdensobjektu kvalitātes uzlabošanai” otrajā uzsaukumā.  

  Turpini lasīt
 • Top ceļojošā izstāde par Lubāna ezeru

  Jau kopš 19. gadsimta cilvēki mēģinājuši valdīt un iekarot Lubānu, nosusinot un veidojot dambjus. Lubāna krastus ietver 36 km gari dambji, un tas ir vislielākais iedambētais ezers Eiropā. Ezers ir daļa no dabas lieguma “Lubāna mitrājs”, kas iekļauts Eiropas Savienības aizsargājamo teritoriju tīklā Natura 2000 un atbilstoši Ramsāres konvencijas kritērijiem noteikts kā starptautiskas nozīmes mitrājs.

  Turpini lasīt
 • Iznākusi LIFE GoodWater IP Ziņu Lapa

  Iznākusi jaunā LIFE GoodWater IP Ziņu Lapa.

  Turpini lasīt
 • LIFE programmas jubilejas talkā ravē puķu sprigani

  Šogad LIFE programma svin 30 gadu jubileju. Lai atzīmētu šo notikumu, abi Latvijas Integrētie projekti LIFE-IP LatViaNature un LIFEGoodWaterIP rīkoja invazīvās puķu spriganes (Impatiens glandulifera) ravēšanas talku dabas liegumā “Raunas Staburags”, ierobežojot invazīvā auga izplatību gar un ap Raunas upi.  Talkā piedalījās LIFE projektu īstenotāji, kopumā gandrīz 30 dalībnieku.

  Turpini lasīt
 • Piešķirti četri LIFE GoodWater IP mazie granti

  Ar LIFE GoodWater IP mazo grantu shēmas atbalstu pašlaik darbu uzsākuši divi projektu īstenotāji,  kas abi darbojas Pededzes upes baseinā. SIA FAPS kopā ar  apkārtējiem uzņēmējiiem un biedrībām uzsākušas darbus, lai Pededzes upes baseinā uzlabotu zivju un citu hidrobiontu dzīves apstākļus, samazinot biogēnu noplūdi no zivju audzētavas un bebru darbības, kā arī veicot upes pārveidojumus, […]

  Turpini lasīt
 • aizsprosta nojaukšana

  Ar LIFE GoodWater IP atbalstu nojauks aizsprostu Pededzes upē

  Alūksnes novada pašvaldība kopā ar pašvaldības aģentūru (PA) “ALJA” sākusi īstenot projektu “Pededzes upes aizsprosta novākšana”, kas atbalstīts programmas LIFE GOODWATER IP projektu konkursā “Mazo grantu shēma ūdensobjektu kvalitātes uzlabošanai”.

  Turpini lasīt
 • Aicinām uz urbāno Ainavu tūri Bieriņos

  Latvijas Dabas fonds šī gada Ainavu tūres turpina ar ainavas un skaņas saspēles piedzīvojumu 28. maijā, Rīgā Bieriņu pusē gar Mārupīti. Šī Ainavu tūre ir veltīta Latvijas Dabas fonda Gada dzīvotnei – pilsētai, un tajā kopā ar ekspertiem atklāsim dabas daudzveidību, kas slēpjas urbānajā vidē. Ainavu tūre ir Latvijas Dabas fonda organizēts izzinošs pārgājiens kopā […]

  Turpini lasīt
 • Dobelē stāstām par Auces upē konstatēto

  Seminārā Dobelē LIFE GoodWater IP projekta pētnieki no zinātniskā institūta BIOR un Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra stāstīja par Auces upē konstatēto un piedāvāja ieteikumus uzlabojumiem. Pasākums bija pulcējis plašu interesentu loku no Dobeles un Jelgavas novada pašvaldībām, projekta partnerorganizācijām un citurienes.

  Turpini lasīt
 • Ko par upēm raksta izdevumā “IEVA. DZĪVO ZAĻI!”?

  Lasiet mūsu projekta ekspertes Lindas Uzules no Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta rakstu par upēm žurnāla “Ieva” izdevumā “Dzīvo zaļi!

  Turpini lasīt

© 2023 LIFE GOODWATER IP