• LIFE GoodWater IP Urbānā Ainavu tūre Juglā

  LIFE GoodWater IP aicina uz urbāno Ainavu tūri Juglā

  Latvijas Dabas fonds šī gada Ainavu tūres turpina ar netipisku ainavas un skaņas saspēles piedzīvojumu 7. maijā, Rīgā Juglas pusē. Šī ainavu tūre ir veltīta Latvijas Dabas fonda Gada dzīvotnei – pilsētai, un tajā kopā ar ekspertiem atklāsim dabas daudzveidību, kas slēpjas urbānajā vidē. Ainavu tūre ir Latvijas Dabas fonda organizēts izzinošs pārgājiens kopā ar […]

  Turpini lasīt
 • Zaņas upe, LIFE GoodWater IP

  Informējam iedzīvotājus par Zaņas upē konstatēto

  Zaņas upe, LIFE GoodWater IP

  Turpini lasīt
 • Dobelē stāstīsim par Auces upē izpētīto

  Dobelē notiks LIFE GoodWater IP seminārs speciālistiem, zemju īpašniekiem, pašvaldību darbiniekiem un citiem interesentiem “No izpētes rezultātiem uz praktiskiem risinājumiem – Auces upe.” Trešdiena, 2022. gada 11. maijs, 10.00–12.00 Seminārs norisināsies Dobeles novada pašvaldības telpās, Brīvības ielā 15, Dobelē. Ierašanās, dalībnieku reģistrācija, kafija: 10.00–10.20 Ievads: 10.20–10.40  Atklāšanas uzruna, informācija par semināra mērķi, Linda Fībiga, projekta vadītāja, LVĢMC […]

  Turpini lasīt
 • upju baseinu plāni

  Apstiprināti Latvijas upju baseinu apgabalu plāni

  19. aprīlī ir apstiprināti visu četru Latvijas upju baseinu – Daugavas, Gaujas, Lielupes un Ventas – apgabalu apsaimniekošanas un plūdu risku pārvaldības plāni 2022.–2027.gadam. Šie dokumenti tiek izstrādāti ar mērķi sabalansēt vides un saimnieciskās vajadzības ūdens resursu lietošanā un apsaimniekošanā, kā arī apzināt un mazināt plūdu riskus. Plāni satur visaptverošu upju baseinu apgabalu raksturojumu, detalizētu […]

  Turpini lasīt
 • Aicinām uz Ainavu tūri Dvietes palienē

  Latvijas Dabas fonds šī gada Ainavu tūres atklāj ar ainavas un skaņas saspēles piedzīvojumu 23. aprīlī Sēlijā, Dvietes senlejā. Ainavu tūre ir Latvijas Dabas fonda organizēts izzinošs pārgājiens kopā ar dabas ekspertiem, ko papildina ar ainavu saskanīgs koncerts. Dabas parks “Dvietes paliene” – izcila regulāri applūstošu palieņu pļavu aizsardzības teritorija pie Dvietes un Ilūkstes upes […]

  Turpini lasīt
 • Turpini lasīt
 • Gatavo promocijas darbu par LIFE GoodWater IP tematiku

  LIFE GoodWater IP projekta partnera asociācijas “Baltijas krasti” vides eksperte Maija Fonteina – Kazeka izstrādā promocijas darbu “Ekosistēmu pakalpojumu pieejas piemērošana un izmantošana virszemes ūdens ekosistēmu kvalitātes monitoringā.” Tas pirmo reizi tika prezentēts 2022. gada 3. februārī Latvijas Universitātes 80. zinātnes konferences apakšsekcijā “Latvijas klimats, virszemes un pazemes ūdeņi – mainība, tendences un ietekmes”. Darbs […]

  Turpini lasīt
 • sausa tualete

  Aicinām uz izglītojošu pasākumu par sadzīves notekūdeņu ietekmi uz virszemes ūdeņu kvalitāti.

  15.martā plkst.18.30, ikviens interesents aicināts piedalīties izglītojošā tiešsaistes pasākumā “Decentralizētās kanalizācijas saistība ar virszemes ūdeņu kvalitāti”. Virszemes ūdeņi ir nozīmīga ekosistēmas daļa, un to kvalitāte var ietekmēt ne tikai attiecīgo sateces baseinu, bet arī ar ūdeņiem saistīto resursu kvalitāti, kā arī plašāku ūdeņu (pazemes, arī jūras) kvalitāti. Virszemes ūdeņu kvalitāti Latvijā visvairāk ietekmē divi faktori […]

  Turpini lasīt
 • LIFE GoodWater aizvadījis darbiem bagātu gadu

  Pagājušajā gadā mūsu projektā paveiktā ir daudz – izpētītas projekta teritorijas, sagatavoti un tālākai virzībai nodoti vairāki nozīmīgi dokumenti, noorganizēti sabiedrības iesaistes pasākumi un pat viena starptautiska mēroga pieredzes apmaiņa. 2021.gadā LIFE GoodWater IP projektā veicām izpēti projekta teritorijās –  upēs (Aģē, Aucē, Mergupē, Slocenē, Zaņā un Ēdā) un 3 ezeros (Saukas ezerā, Lubāna ezerā, […]

  Turpini lasīt
 • ziņu lapa Ziema

  Projekta trešā Ziņu lapa ir šeit:

  Projekta trešā Ziņu lapa atrodama šeit: https://preview.mailerlite.com/b7w8u8

  Turpini lasīt

© 2023 LIFE GOODWATER IP