• Sveicināti LIFE GoodWater IP projekta pirmajā Ziņu lapā!

  Šajā numurā stāstīsim: kāpēc projekts ir nepieciešams un kādi ir tā mērķi iepazīstināsim ar projekta vadību un tā dalībniekiem runāsim par virszemes ūdeņu stāvokli Latvijā ieskatīsimies šovasar veiktajā Aģes upes kartēšanā informēsim par mazo grantu programmu stāstīsim par migrējošo zivju skaita kritumu pasaulē

  Turpini lasīt
 • Šovasar pilnībā nokartēta Aģes upe

  Šovasar Life Goofwater IP projektā ir pilnībā nokartēta Aģes upes, turpinās Mergupes kartēšana.

  Turpini lasīt
 • Ielikti stabili pamati LIFE GOODWATER integrētā projekta veiksmīgai īstenošanai

  Lai nodrošinātu LIFE GOODWATER IP partneru pilnīgu izpratni par projekta LIFE GOODWATER IP  mērķiem, uzdevumiem un LIFE programmas administratīvajām prasībām, projekta vadošais partneris “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” ir izstrādājis “Rokasgrāmatu projekta ieviešanai”.

  Turpini lasīt
 • Uzlabos virszemes ūdeņu kvalitāti

  Lai uzlabotu riska ūdensobjektu stāvokli Latvijā, vides organizācijas 2020. gadā uzsākušas kopīgu projektu “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” (LIFE GOODWATER IP).

  Turpini lasīt

© 2023 LIFE GOODWATER IP