Daugavpilī notiks seminārs par pieslēgšanos DKS.

Daugavpils iedzīvotāji, kuru īpašumā ir decentralizētās notekūdeņu iekārtas (izsmeļamās akas, krājbedres, septiķi u.tml.), tiek aicināti uz informatīvu semināru. Seminārs notiks 28. novembrī no plkst. 18.00 līdz 20.00 Daugavpils valstspilsētas pašvaldības ēkā Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, Mazajā sēžu zālē (2. stāvā).

Semināram var pievienoties arī attālināti, lietojot šo

saiti: https://fb.me/e/1EIp7bp5W

Seminārā tiks prezentētas īpaši izvēlētās vietās veiktas mikrobioloģiskā piesārņojuma analīzes, lai kopīgi noskaidrotu, vai Daugavpilī pastāv vides un veselības riski no nepareizi apsaimniekotām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām.

Semināra apmeklētājiem būs iespēja iegūt plašāku informāciju par decentralizēto kanalizācijas sistēmu iespējamo ietekmi uz vidi un iedzīvotāju veselību, varēs uzzināt, kā atbildīgi apsaimniekot individuālās kanalizācijas sistēmas, lai nenodarītu kaitējumu videi un iedzīvotāju veselībai.

Seminārā atkārtoti tiks sniegta informācija par obligāto prasību reģistrēt pašvaldībā decentralizētās kanalizācijas sistēmas un īpašnieka administratīvo atbildību. Būs iespēja iegūt informāciju par ieguvumiem, ierīkojot pieslēgumu centralizētajiem kanalizācijas tīkliem, tostarp uzzināt, kas jādara, lai savu īpašumu pieslēgtu pilsētas centralizētajam kanalizācijas tīklam.

Semināru rīko “LIFE GoodWater IP” sadarbībā ar SIA “Daugavpils ūdens”.

“Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” (LIFE GoodWater IP, projekta Nr. LIFE18 IPE /LV/000014 (LIFE GOODWATER IP) ir projekts, kuru no 2020. – 2027. gadam realizē 19 Latvijas organizācijas, lai uzlabotu Latvijas virszemes ūdeņu kvalitāti.