Dobelē stāstīsim par Auces upē izpētīto

Dobelē notiks LIFE GoodWater IP seminārs speciālistiem, zemju īpašniekiem, pašvaldību darbiniekiem un citiem interesentiem “No izpētes rezultātiem uz praktiskiem risinājumiem – Auces upe.”

Trešdiena, 2022. gada 11. maijs, 10.00–12.00

Seminārs norisināsies Dobeles novada pašvaldības telpās, Brīvības ielā 15, Dobelē.

Ierašanās, dalībnieku reģistrācija, kafija: 10.00–10.20
Ievads: 10.20–10.40
 Atklāšanas uzruna, informācija par semināra mērķi, Linda Fībiga, projekta vadītāja, LVĢMC
Latvijas upju stāvoklis un ekoloģiskās kvalitātes uzlabošanas nepieciešamība, Jānis Šīre, projekta vadītājs, LVĢMC
Aucē veikto izpētes darbu rezultāti: 10.40–11.20
Auces hidromorfoloģiskā un ekoloģiskā kvalitāte, Jolanta Jēkabsone, LVĢMC
Ūdeņu kvalitātes monitoringa rezultāti ūdensobjektā L118 Auce, Ainis Lagzdiņš, LLU
Auces zivju fauna, Kaspars Abersons, BIOR
Risinājumi Zaņas kvalitātes uzlabošanai 11.20–12.00
Citās upēs īstenotie upju atjaunošanas pasākumi un to efektivitāte, Amanda Tropa, BIOR
Priekšlikumi risinājumiem hidromorfoloģiskās un ekoloģiskās kvalitātes uzlabošanai, Kaspars Abersons, BIOR
Diskusija – atbildes uz jautājumiem un turpmākās sadarbības ieskicēšana, vada Linda Fībiga, LVĢMC

Interesentus lūdzam pieteikties līdz 06.05.2022. pulksten 17.00. pa e-pastu amanda.tropa@bior.lv vai tālruni 26860078

Informācija par LIFE GoodWater IP projektu atrodama projekta vietnē: https://goodwater.lv/

Foto: Kaspars Abersons, BIOR

Auces upē veikto izpētes darbu atskaite pieejama:

https://goodwater.lv/wp-content/uploads/2022/03/D_A5.1_A5D1_Atskaite_Auce_Zana_hymo_FINAL.pdf

LVĢMC – Valsts SIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”

LLU – Latvijas Lauksaimniecības universitāte

BIOR – Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”