Drīzumā gaidīsim LIFE GoodWater IP konferencē

LIFE GoodWater IP projekta pirmā starptautiskā konference būs veltīta dabā balstītiem risinājumiem ūdens kvalitātes uzlabošanai. Konference notiks 26.un 27. oktobrī Rīgā.

Konferences mērķis ir diskutēt ar nozares ekspertiem un ar jomu saistītiem interesentiem par dabā balstīto risinājumu un ekosistēmas pakalpojumu pieejas nozīmību, lai uzlabotu ūdenstilpju ekoloģisko kvalitāti, kā arī dalīties pieredzē un gūtajās atziņās, ieviešot šos pasākumus lauku apvidos, tostarp lauksaimniecības un meža zemēs, kā arī virszemes ūdens objektos.

Konferences pirmajā dienā, 26. oktobrī, plānots kopīgs izziņas brauciens uz LIFE GoodWater IP projekta demonstrācijas objektiem Vidzemē, izzinot ūdens ekoloģiskās kvalitātes problēmas, izaicinājumus un plānotos uzlabošanas  pasākumus.

Konferences otrajā dienā, 27. oktobrī, paredzēta gan plenārsesija, gan paralēlās prezentāciju sesijas par dabā balstīto risinājumu konceptu, ekosistēmas pakalpojumu ietvaru ūdens resursu apsaimniekošanai, kā arī praktiskajiem piemēriem un atziņām, ieviešos dabā balstītus risinājumus lauku apvidos un virszemes ūdens objektos.

Konference plānota kā klātienes pasākums, dalība tajā ir bez maksas un tās darba valoda būs angļu.

Plašāka informācija: Dace Strigune,  dace.strigune@bef.lv