Drīzumā pabeigsim labās prakses demonstrācijas vietu Aģes upē

Teju noslēgušies AS “Latvijas valsts meži” (LVM) veiktie zilās infrastruktūras elementu izbūves un zaļās infrastruktūras ieviešanas darbi Toras upes krastos Rietumvidzemes reģionā. Aktivitāte tiek veikta projekta “LIFE GoodWater IP” projekta ietvaros ar mērķi  uzlabot ūdens kvalitāti Toras upē un Aģes upes baseinā. Jau rudenī demonstrāciju teritoriju varēs apmeklēt ikviens interesents.

Daudzveidīgi sedimentācijas dīķi

Dažāda veida nosēdbedres un mežaudzes dažādošana ir daļa no pasākumu kopuma, ko LVM šajā teritorijā īsteno “LIFE GoodWater IP” projekta ietvaros. Trīs sedimentācijas dīķi jeb nosēdbedres tiek būvētas uz esošajiem meliorācijas grāvjiem, no kuriem ūdens ietek tieši Aģē, bet viena nosēdbedre ar pārgāznes dambi būvēta uz grāvja, kas ietek Toras upē, kas ir Aģes pieteka.

Pašlaik projekta teritorijā Vidrižu gāršas masīvā izveidotas trīs nosēdbedres. Viena no tām ir standarta risinājums ar gultnes padziļinājumu, bet divas ir netipiskas – viena ir pusmēness formā, bet otru paredzēts pildīt ar šķeldu, kas kalpos kā piesārņojuma ķērājs. Savukārt ceturtais sedimentācijas dīķis ar pārgāznes dambi izbūvēts uz grāvja, kas ietek Torā.

Dažādota mežaudze

Sākoties vasarai, teritorijā jau noslēgušies zaļās infrastruktūras īstenošanas pasākumi – mežaudzes dažādošanas darbi. Pērn septembrī atzīmētajos meža nogabalos upes tuvumā tika izvāktas egles, kuru nobiras negatīvi ietekmē ūdens kvalitāti. Pēcāk tika sagatavota augsne lapkoku stādīšanai, kā arī veikta lielo un veco ozolu atēnošana, lai tie saņemtu pietiekami daudz saules gaismas un varētu būt par dzīvotnēm retām un aizsargājamām sūnu, ķērpju un kukaiņu sugām. Sagatavotajā augsnē sastādīti lapu koki, kuru nobiras upē, pretēji skujkoku nobirām, ir vēlamas.

~3 km gara pastaigu taka

Lai demonstrāciju teritorija būtu pieejama un šeit izveidotie dažādie risinājumi ērti aplūkojami, teritorijā tiek veidota pastaigu taka. Taka būs nepilnus 3 km gara un tā vedīs gar savulaik taisnoto Toras upi, ikvienam interesentam ļaujot tuvumā aplūkot ūdens kvalitātes uzlabošanai īstenotos zilās un arī zaļās infrastruktūras risinājumus. Aptuveni takas vidusposmā izbūvēts tiltiņš upes šķērsošanai, kur vienā pusē uzstādīts arī soliņš atpūtai iepretim takas plānošanas procesā upes malā atklātajam lielajam akmenim. Pastaigu takas ierīkošanas darbus plānots noslēgt vasaras izskaņā, lai jau rudenī tā būtu pieejama interesentiem un dabā gājējiem.