Informējam iedzīvotājus par Zaņas upē konstatēto

Zaņas upe, LIFE GoodWater IP

Seminārā Saldus novada Zanas pagasta Zaņas pamatskolā LIFE GoodWater IP projekta pētnieki no zinātniskā institūta BIOR un Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra stāstīja par Zaņas upē konstatēto un piedāvāja ieteikumus uzlabojumiem. Pasākums pulcēja gan projekta partnerorganizāciju pārstāvjus, gan vietējos iedzīvotājus, pašvaldības pārstāvjus un citus interesentus.

Piedāvājam iespēju iepazīt pasākumam sagatavotās prezentācijas: