Iznākusi LIFE GoodWater IP jaunā Ziņu lapa. Tajā stāstīsim:

Svarīgi jaunumi – ir apstiprināti Latvijas upju baseinu apgabalu plāni

Attīries upes plūsmā

Mežu apsaimniekošana upju un ezeru krastos labākai ūdeņu kvalitātei

Ainavu tūres – veids kā saskatīt dabā vairāk

Life programmas jubilejas talkā ravējām puķu sprigani

Lauksaimniekus un mežsaimniekus lūdzam aizpildīt mūsu aptaujas anketu

Projekta partneris tuvplānā – Meža zinātnes institūts “Silava”

Ziņu lapu vari lasīt šeit:

https://preview.mailerlite.com/e0e4t1v7d6