Iznākusi LIFE GoodWater IP Ziņu Lapa

Iznākusi jaunā LIFE GoodWater IP Ziņu Lapa.

Tajā stāstīsim:

  • Svarīgi jaunumi – ir apstiprināti Latvijas upju baseinu apgabalu plāni
  • Attīries upes plūsmā
  • Mežu apsaimniekošana upju un ezeru krastos labākai ūdeņu kvalitātei
  • Ainavu tūres – veids kā saskatīt dabā vairāk
  • Life programmas jubilejas talkā ravējām puķu sprigani
  • Lauksaimniekus un mežsaimniekus lūdzam aizpildīt mūsu aptaujas anketu
  • Projekta partneris tuvplānā – Meža zinātnes institūts “Silava”

Ziņu Lapu varat lasīt šeit:

https://preview.mailerlite.com/e0e4t1v7d6