Iznākusi LIFE GoodWater jaunā Ziņu lapa

Šajā Ziņu Lapā lasiet:

  • Mazupītes atjaunošanas un revitalizēšanas darbi
  • Upju atjaunošanas talkās šogad daudz dalībnieku
  • Ūdensobjektu mazo grantu projektu konkursa rezultāti
  • Buklets “Lai tīri ūdeņi tavā glāzē!”
  • TRUST ALUM projekts fosfora piesārņojuma mazināšanai

Ziņu lapu lasiet šeit: https://preview.mailerlite.com/v1k3p0u0z6