Izsludinām Mazo grantu konkursa trešo kārtu

Lai turpinātu uzlabot Latvijas ūdensobjektu kvalitāti un mazinātu to piesārņojumu, LLKC sadarbībā ar LIFE projektā GoodWater IP aicina iedzīvotājus, uzņēmējus, lauksaimniekus, pašvaldības, nevalstiskās organizācijas pieteikties mazo grantu programmai – projektu konkursa „Mazo grantu shēma ūdensobjektu kvalitātes uzlabošanai” 3. uzsaukuma kārtā.

Evita Jaņēviča, LLKC Vides nodaļas projektu vadītāja: “Konkursa mērķis – finansiāli, izglītojoši un informatīvi atbalstīt projektus, kuri risinās ūdensobjektu piesārņojuma problēmas ar teritorijai inovatīvām, zemu izmaksu iniciatīvām, kuras savā administratīvajā teritorijā ievieš vietējo iniciatīvu grupa. Projekta ideju iesniegumus pieņems no 13. marta līdz 14. aprīlim. Piedalīties grantu konkursā var pretendenti no visas Latvijas.”

Izpratni par projekta nosacījumiem un iespējām pieteikt savu ideju ilgtspējīgai ūdensobjektu apsaimniekošanai, interesenti varēs gūt arī piesakoties semināram “Vietējās sadarbības un iesaistes iespējas ilgtspējīgai virszemes ūdens resursu apsaimniekošanai Latvijas teritorijā”. Seminārs notiks tiešsaistes platformā ZOOM  2023 .gada 22. martā no plkst. 14.00 līdz 16.00. Reģistrācijas anketa: ŠEIT.

Kopējais trešajā kārtā pieejamais grantu budžets ir 22 600 EUR. Viena projekta apjoms – no 800 līdz 8000 EUR ar atbalsta intensitāti – 100%. Izvērtējot projektus, vērā ņems ideju dažādību, atbalstot ne vairāk kā divus paredzamajās aktivitātēs līdzīgus projektus, lai rādītu pēc iespējas dažādas pieejas ūdeņu uzlabošanai.

Kā iepriekš tika informēts, pirmajā kārtā pieejamais grantu budžets bija 50 000 EUR. Turpināt dalību grantu konkursā izvēlējās 4 pretendenti, kuriem tika piešķirts finansējums ar kopējo summu 30 969,12 EUR. Savukārt 2. kārtas pieejamais grantu budžets bija 38 500 EUR.  Turpināt dalību grantu konkursā izvēlējās 2 pretendenti, kuriem tika piešķirts 15 879 EUR finansējums.

Vadlīnijas, informācija par pieteikšanos grantam pieejama LLKC un projekta mājaslapās  www.llkc.lv.

Plašāka informācija:  Evita Jaņēviča (evita.janevica@llkc.lv, tālrunis: +371 63050220).

Trešās kārtas pieteikšanās dokumentus meklējiet šeit: