Jelgavas novada pašvaldība pievienojas LIFE GoodWater IP projektam

Jelgavas novada pašvaldība ir kļuvusi par LIFE GoodWater IP projekta partneri un projekta ietvaros būvēs jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu Nākotnes ciemā. Projekts nodrošinās līdzfinansējumu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu celtniecībai, savukārt pašvaldība, ja nepieciešams, ir gatava ieguldīt papildu finansējumu.

Normatīvajam regulējumam atbilstošas notekūdeņu apsaimniekošanas nodrošināšana ir viena no pašvaldības funkcijām.  Jelgavas novada pašvaldībai ir gan tehniskās iespējas, gan nepieciešamā kompetence,  lai nodrošinātu projekta rezultātu sasniegšanu un uzturēšanu.

Pārmaiņas partnerībā notika saistībā ar ar bijušā projekta partnera – SIA “Jelgavas novada KU” lēmumu izstāties no projekta partnerības. Nepieciešamība veikt izmaiņas sākotnējā projektā radās pēc vairākiem objekta apmeklējumiem Nākotnes ciema pašreizējās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, kurās bija paredzēts veikt iekārtu uzlabošanas darbības. Padziļinātā izpētē atklājās, ka notekūdeņu attīrīšanas iekārtu stāvoklis ir kritiskāks nekā bija secināts no agrāk pieejamiem datiem. Pēc situācijas izvērtēšanas kā optimālākais risinājums tika izvēlēts priekšlikums par jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas iegādi un uzstādīšanu. Šis risinājums ir vispiemērotākais, lai nodrošinātu ūdens kvalitātes uzlabošanos Auces upē un sasniegtu citus projektā izvirzītos mērķus.