Jelgavniekus informēsim par centralizētās kanalizācijas priekšrocībām

Jelgavas iedzīvotāji, kuru īpašumā ir decentralizētās notekūdeņu iekārtas (izsmeļamās akas, krājbedres, septiķi u.tml.), tiek aicināti uz informatīvu semināru. Seminārs notiks 16. janvārī no plkst. 18.00 līdz 20.00 Zemgales Olimpiskajā centrā, mazajā konferenču zālē, Kronvalda ielā 24, Jelgavā.

Seminārā tiks prezentētas mikrobioloģiskā piesārņojuma analīzes Latvijas akās, lai kopīgi noskaidrotu, vai pastāv vides un veselības riski no nepareizi apsaimniekotām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām.

Semināra apmeklētājiem būs iespēja iegūt plašāku informāciju par decentralizēto kanalizācijas sistēmu iespējamo ietekmi uz vidi un iedzīvotāju veselību, varēs uzzināt, kā atbildīgi apsaimniekot individuālās kanalizācijas sistēmas, lai nenodarītu kaitējumu videi un iedzīvotāju veselībai.

Seminārā atkārtoti tiks sniegta informācija par obligāto prasību reģistrēt pašvaldībā decentralizētās kanalizācijas sistēmas un īpašnieka administratīvo atbildību. Būs iespēja iegūt informāciju par ieguvumiem, ierīkojot pieslēgumu centralizētajiem kanalizācijas tīkliem, tostarp uzzināt, kas jādara, lai savu īpašumu pieslēgtu pilsētas centralizētajam kanalizācijas tīklam.

Semināru rīko “LIFE GoodWater IP” sadarbībā ar SIA “Jelgavas ūdens” un Jelgavas Valstspilsētas domi.

“Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” (LIFE GoodWater IP, projekta Nr. LIFE18 IPE /LV/000014 (LIFE GOODWATER IP) ir projekts, kuru no 2020. – 2027. gadam realizē 19 Latvijas organizācijas, lai uzlabotu Latvijas virszemes ūdeņu kvalitāti.