Kā mēs braucām Igaunijas zivju ceļus lūkoties

Oktobra sākumā LIFE GoodWater IP pārstāvji ar dažiem domu biedriem devās uz Igauniju zivju ceļus un nojauktos dambjus lūkoties. Šajā jomā mums ir ko mācīties no igauņiem.

Igaunijā ir bijusi politiskā griba upes atbrīvot no aizsprostiem, mazajām hidroelektrostacijām darbības atļaujas tiek pagarinātas tikai tad, ja ir atrasts veids, kā zivīm pārvietoties. Valsts ir gatava par adekvātu samaksu objektus atpirkt, lai tos sakārtotu. Igauņi savlaicīgi ir veikuši plānošanu tā, lai zivju ceļu izbūvei būtu pieejami Kohēzijas fonda līdzekļi un dambji ir jaukti un zivju ceļi būvēti jau kopš pagājušās desmitgades sākuma.

Igaunijā vairāk kā 40 vietās ir atbrīvots ceļš zivīm, nojaucot aizsprostus vai izveidojot zivju ceļus. Gan veiksmes stāstus, gan “apgūtās mācībstundas” mums divās dienās parādīja aizrautīgs zivju jomas pārstāvis Martins Keslers no Tartu Universitātes, katrā no vietām parādot tai raksturīgo risinājumu.

Latvijai vēl tāls ceļš ejams, lai atjaunotu brīvu plūdumu kaut daļā šķēršļu un aizsprostu samocīto upju. Bet pirmie soļi ir sperti – ir noskaidroti zivju migrācijai Latvijas upēs būtiskākie šķēršļi un pašlaik BIOR veido prioritāri nojaucamo šķēršļu sarakstu, lai būtu skaidrs, kuru objektu nojaukšana nestu lielāko ieguvumu dabai. Ar laiku jābūt saplānotam finansējumam šo darbu veikšanai un pirmās iespējas būs jau pavisam drīz. Tomēr ir vajadzīga arī izpratne un gribēšana. Igauņu pieredze rāda, ka daži veiksmīgi piemēri rada pārliecību un sekotāju straumi.Lai mums veicas! Lai ūdeņi rit!