Uzsākam Mazo grantu programmas 4. kārtu

Nārsta vietas atjaunošana

Līdz 3. augustam iedzīvotāji, uzņēmēji, lauksaimnieki, pašvaldības un nevalstiskās organizācijas tiek aicinātas pieteikt savu ideju projektam par ūdensobjektu kvalitātes uzlabošanu un to piesārņojuma mazināšanu. Mazo grantu 4. kārtu sadarbībā ar biedrību “Baltijas Vides Forums” un citiem projekta LIFE GoodWater IP partneriem izsludina Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC).

Evita Jaņēviča, LLKC Vides nodaļas projektu vadītāja: “Ar šī granta palīdzību vēlamies ne tikai radīt diskusiju par ūdensobjektu problēmām vietējā līmenī, bet arī aicinām sadarboties un iesaistīties vietējās kopienas un iedzīvotājus, lai kopīgi risinātu ūdensobjektu piesārņojuma problēmas un uzlabotu to kvalitāti. Tādā veidā sniedzam izglītojošu, finansiālu un informatīvu atbalstu kopienām, kas ir gatavas risināt ūdensobjekta piesārņojuma problēmas ar inovatīvām, zemu izmaksu iniciatīvām un pasākumiem. Inovitāte var būt ne tikai pieteiktajai metodei, bet arī papildus aktivitātēm projekta mērķu sasniegšanai, projekta īstenotāju sadarbībā un citos aspektos.”

Projekta ideju pieteikumus LLKC var iesniegt no 26. jūnija līdz 3. augustam. Piedalīties grantu konkursā var pretendenti no visas Latvijas, projekta īstenošanā veidojot sadarbību starp vismaz 3 neatkarīgām pusēm – sadarbības partneriem.

Kopējais ceturtajā kārtā pieejamais grantu budžets ir 22 600 EUR. Viena projekta apjoms – no 800 līdz 8000 EUR ar atbalsta intensitāti – 100%. Izvērtējot projektus, vērā tiks ņemta ideju dažādība, atbalstot ne vairāk kā divus paredzamajās aktivitātēs līdzīgus projektus, lai rādītu pēc iespējas dažādas pieejas ūdeņu uzlabošanai.

Vadlīnijas, informācija par pieteikšanos grantam pieejama LLKC un projekta LIFE GoodWater IP mājaslapā  – www.llkc.lv un www.goodwater.lv.

Plašāka informācija:  Evita Jaņēviča (evita.janevica@llkc.lv, tālrunis: 63050220).

Projekta iesnieguma formu un citus dokumentus varat atrast šeit: