Projekta vadības grupa

Epasts: goodwater@lvgmc.lv

Jānis Šīre
Projekta vadītājs
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
Latgales iela 165, Rīga, LV-1019
Tālr.: +371 67032016, mob. tālr.: +371 29161173
E-pasts: janis.sire@lvgmc.lv
www.meteo.lv

Linda Fībiga
Projekta vadītāja vietniece
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroģijas centrs
Latgales iela 165, Rīga, LV-1019
Tālr.: +371 67770027, mob. tālr.+371 29221828
E-pasts: linda.fibiga@lvgmc.lv
www.lvgmc.lv

Margarita Pabērza
Komunikācijas vadītāja
Pasaules Dabas Fonds
Elizabetes iela 8 – 4, Rīga, LV1010
E-pasts: mapine@pdf.lv , Mob. tālr.+371 26463899;
www.pdf.lv

Ivo Lecis
Projekta finanšu vadītājs
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroģijas centrs
Latgales iela 165, Rīga, LV-1019
Tālr.: +371 29206789
E-pasts: ivo.lecis@lvgmc.lv
www.meteo.lv