Ko par upēm raksta izdevumā “IEVA. DZĪVO ZAĻI!”?

Lasiet mūsu projekta ekspertes Lindas Uzules no Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta rakstu par upēm žurnāla “Ieva” izdevumā “Dzīvo zaļi!