LIFE GoodWater IP pirmā starptautiskā konference jau oktobra beigās

2022. gada 26.-27. oktobrī Rīgā notiks projekta LIFE GoodWaterIP pirmā starptautiskā konference. Tās mērķis ir diskutēt ar nozares ekspertiem un ar jomu saistītiem interesentiem par dabā balstīto risinājumu un ekosistēmas pakalpojumu pieejas nozīmību, lai uzlabotu ūdenstilpju ekoloģisko kvalitāti, kā arī dalīties pieredzē un gūtajās atziņās, ieviešot šos pasākumus lauku apvidos, tostarp lauksaimniecības un meža zemēs, kā arī virszemes ūdens objektos.

Konferences pirmajā dienā dalībnieki dosies izziņas braucienā uz Saulkrastu apkārtni, lai iepazītu pašreizējo situāciju un plānotos dabā balstītos risinājumus ūdeņu kvalitātes uzlabošanai Aģes upē – vienā no projekta LIFE GoodWaterIP demonstrācijas objektiem. Dabā balstītie risinājumi ir dažādi pasākumi sabiedrības izaicinājumu/problēmu pārvarēšanai, kas izmanto vai atdarina dabas procesus un vienlaicīgi sniedz ieguldījumu vides kvalitātes uzlabošanā, dabas daudzveidības saglabāšanā un cilvēku labklājībā. Izziņas braucienā kopā ar ekspertiem diskutēsim par dažādām situācijām, kuru uzlabošanā iespējams izmantot dabā balstītos risinājumus, piemēram, ūdeņu kvalitāti mežu zemēs, zivju migrāciju, meliorācijas sistēmām.

Konferences otrajā dienā notiks plenārsesija un  paralēlās prezentāciju sesijas par dabā balstīto risinājumu konceptu, ekosistēmas pakalpojumu ietvaru ūdens resursu apsaimniekošanai, kā arī praktiskajiem piemēriem un atziņām, ieviešot dabā balstītus risinājumus lauku apvidos un virszemes ūdens objektos. Savā pieredzē konferencē dalīsies eksperti no Latvijas, Igaunijas, Zviedrijas un citām valstīm.

Konference notiks angļu valodā. Darba kārtību varat skatīt šeit: