LIFE Goodwater IP uzsāk upju sakopšanas talkas

Piektdien, 2021. gada 13. augustā, notika pirmā projekta “LIFE GoodWater IP” talka Mergupē, posmā pie Nītaures. Talkas mērķis šajā posmā bija atbrīvot upi no koku un smilšu sanesumiem, lai atjaunotu tās tecējumu. Talkā piedalījās gan projekta partneri, gan brīvprātīgie interesenti.

Kritušo koku nozīme upēs ir ļoti liela, tomēr blīvi koku sanesumi un lieli sagāzumi var traucēt dabisko upes tecējumu. Ietekme uz upi visbiežāk ir saistīta ar cilvēku saimniecisko darbību, kuras rezultātā šajā upes posmā ir  izveidojušies smilšu sanesumi, kas izmaina gultni un ietekmē dzīves apstākļus upes faunai. Talkas laikā atjaunotais upes tecējums daļēji atbrīvos upi no smilšu sanesumiem, tos aizskalojot. Darbi, iesaistot brīvprātīgos, Mergupē turpināsies. 

Rokam. Foto: Magda Jentgena

Darba pietika un pietiks visiem. Foto: Magda Jentgena

Talkas dalībniece Ieva Ostrovska:  “Dalību Pasaules Dabas Fonda talkās redzu kā retu priekšrocību palūkoties uz dabu un tās norisēm ne tikai no ārpuses, no patērētāja pozīcijas, bet arī it kā no iekšpuses, no cilvēciskās klātesamības un līdzdalības dabas procesos puses.

Ikdienā neesot saistīta ar vides zinātni, šīs talkas ir lieliska iespēja reālā vidē dzirdēt ekspertu stāstus par dabas procesiem, saprast, ka ne vienmēr viss, kas izskatās skaists un saķemmēts, ir arī noderīgs. Talkas ir iespēja izprast to,  kā dabā mijiedarbojas visi tās elementi, ka ne vienmēr viss ir tā, kā izskatās. Dabas talkas ir  lielisks veids kā pavadīt brīvo laiku – jēgpilni, fiziski aktīvi, aizraujoši un kopā ar lieliskiem cilvēkiem.”

Talkas dalībniece Ieva Ostraovska, foto: Madga Jentgena