LU Zinātniskajā konferencē ziņos par Saukas ezera izpēti

Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta pētnieki sadarbībā ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta BIOR un Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra pētniekiem sagatavojuši ziņojumu par Saukas ezera fizikāli ķīmisko un bioloģisko parametru pirmajiem izpētes rezultātiem. 2021. gada 9. februārī pētnieki par rezultātiem stāstīs Latvijas Universitātes 79. starptautiskās zinātniskās konferences bioloģijas sekcijas “Latvijas ūdeņu vides pētījumi un aizsardzība” apakšsekcijā.

Projekta LIFE GoodWater IP ietvaros kopš 2020. gada maija ir uzsākta kompleksa Saukas ezera biocenožu izpēte, kā rezultātā iegūtie dati tiks izmantoti ekosistēmas modeļa izveidei, lai izstrādātu vadlīnijas ezeru riska ūdensobjektu ekoloģiskā stāvokļa uzlabošanai. Pētījumi Saukas ezerā norisināsies divus gadus – 2020. un 2021. gadā, kuru laikā plānota ikmēneša fitoplanktona, zooplanktona, sezonāla bentisko bezmugurkaulnieku un zivju faunas izpēte, makrofītu veģetācijas izpēte veģetācijas sezonā un fizikālo un ķīmisko parametru novērojumi. Konferencē tiks prezentēti pirmējie 2020. gada Saukas ezera fizikāli ķīmisko un bioloģisko parametru izpētes rezultāti.

Pētījums tiek veikts Eiropas Komisijas LIFE Vides programmas projekta “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” (LIFE GoodWater IP, Nr. LIFE18IPE/LV/000014) ietvaros ar ES LIFE programmas un Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācijas finansiālu atbalstu.

Latvijas Universitātes 79. starptautiskā zinātniskā konference 9. februārī no plkst. 10.00 norisināsies attālināti – Zoom vidē, saite:https://zoom.us/j/99084082550?pwd=ZjQ0RzhkbTNhNGQyUDQ5aitVMjFKZz09

Apakšsekcijas “Latvijas ūdeņu vides pētījumi un aizsardzība” programma pieejama šeit: https://saite.lv/JgOyq, ziņojums par Saukas ezera pētījumu plānots plkst. 11.45.

Informāciju sagatavoja Linda Uzule (Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta pētniece)