Mežsaimniecība un ūdens resursu nozīme | Lekcijas

Šī gada 12. janvārī Latvijas Valsts mežzinātnes institūtā ‘’Silava’’ norisinājās informatīvas mācības, kuru laikā eksperti sniedza ieskatu par dabas procesiem, funkcijām un ekoloģiskajiem pakalpojumiem tieši mežsaimniecības jomā. Protams, īpašs uzsvars ir uz ūdens resursu nozīmību – pareizu mežu apsaimniekošanu ūdensobjektu tuvumā, ūdens nozīmi mežu ieaudzēšanā, atjaunošanā un kopšanā.

Mācību nolūks ir vairot zināšanas un izpratni, lai nākotnē mēs spētu darboties efektīvi un galvenais ilgtspējīgi – nenoplicinot un nepasliktinot ūdens un mežu ekosistēmu kvalitāti.

Prezentācijas no mācībām ievietotas ikkatram pieejamā formātā (skatīt zemāk).