Mudināsim mājsaimniecības pieslēgties centralizētajai notekūdeņu savākšanas sistēmai

Nepietiekami attīrīti sadzīves notekūdeņi daudzviet Latvijā no decentralizētajām jeb privātajām kanalizācijas sistēmām ieplūst pazemes un virszemes ūdeņos, radot piesārņojumu, kas būtiski pasliktina ūdeņu kvalitāti. Kanalizācijas piesārņojuma nonākšana gruntsūdeņos negatīvi ietekmē dzeramā ūdens kvalitāti tuvumā esošās akās, radot riskus veselībai. Latvijas Universitātes zinātnieku veiktais dzeramā ūdens kvalitātes novērtējums piemāju akās Latvijā, liecina, ka tikai 15,7 % pētīto aku ūdens nesatur ne Escherichia coli (zarnu nūjiņas), ne enterokokus un ir atzīstams par drošu lietošanai bez iepriekšējas ūdens apstrādes. Notekūdeņu piesārņojuma ieplūšana virszemes ūdeņos – grāvjos, upēs, ezeros un tālāk jūrā, veicina ūdenstilpņu aizaugšanu, nabadzīgāka kļūst šādu ūdeņu fauna, tostarp zivju populācija, un izmainās ainava. Šādas vietas vairs nav tik pievilcīgas ne makšķerniekiem, ne atpūtniekiem.

Vides aizsardzības interesēs un iedzīvotāju ērtībai Latvijā ir veikti lieli kapitālieguldījumi centralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanā, paplašinot centralizētus kanalizācijas tīklus un ierīkojot notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Kopumā vairāk nekā 57 tūkstošiem mājsaimniecību patlaban ir iespēja pieslēgties centralizētajām kanalizācijas sistēmām Rīgā, Jūrmalā, Daugavpilī, Jelgavā, Ogrē, Tukumā un Līvānos, turklāt vairākās pašvaldībās pieslēguma ierīkošanai pieejams līdzfinansējums. Lielākie ieguvumi, pieslēdzot māju centralizētajai kanalizācijai, ir komforts un tīra vide – notekūdeņi aizplūst no mājokļa un saimniekam nav jādomā, kad un kā tos savākt un attīrīt. Tāpat nav jāorganizē notekūdeņu izvešana vai jādomā par iekārtu remontu. Ja teritorijā ir aka, tā netiek piesārņota ar organismam kaitīgām vielām.

Lai pievērstu sabiedrības uzmanību sadzīves notekūdeņu radītajam piesārņojumam, un mudinātu privātmāju saimniekus izmantot iespēju pieslēgties centralizētajai kanalizācijas sistēmai pašvaldībās, kur ir šī iespēja, 2023. gada 24. oktobrī LIFE GoodWater IP projekta partneri uzsāks informatīvas aktivitātes, kas turpināsies līdz 2024. gada februārim. Sociālajos medijos būs skaidrojoši ieraksti par decentralizēto kanalizācijas sistēmu iespējamo kaitējumu dabai, tiks izdots un izplatīts buklets mājsaimniecībām, kurām ir iespēja pieslēgties centralizētajām notekūdeņu savākšanas sistēmām, bet kas to nav izdarījušas, kā arī plānoti semināri un ūdens kvalitātes mērījumi vairākās pašvaldībās.

Informatīvās aktivitātes tiek īstenotas integrētā projekta “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” (LIFE GoodWater IP, LIFE18 IPE/LV/000014) ietvaros, kas ir saņēmis  finansējumu no Eiropas Savienības LIFE Programmas un Latvijas vides un reģionālās attīstības aģentūras.  LIFE GoodWater  IP ir pasākumu kopums, kuru no 2020. līdz 2027. gadam realizē 19 Latvijas organizācijas, lai uzlabotu Latvijas virszemes ūdeņu kvalitāti.