Norit aktīvi infrastruktūras būvniecības darbi Toras upes ūdens kvalitātes uzlabošanai

Darbu noslēgumam tuvojas AS “Latvijas valsts meži” (LVM) veiktie zilās infrastruktūras elementu izbūves darbi Toras upes krastos Rietumvidzemes reģionā, kuru mērķis ir uzlabot ūdens kvalitāti Toras upē un Aģes upes baseinā. Dažāda veida nosēdbedres ir daļa no pasākumu kopuma, ko LVM šajā teritorijā īsteno “LIFE GoodWater IP” projekta ietvaros. Būvniecības darbus plānots pabeigt līdz vasaras beigām.


Trīs sedimentācijas dīķi jeb nosēdbedres tiek būvētas uz esošajiem meliorācijas grāvjiem, no kuriem ūdens ietek tieši Aģē, bet viena nosēdbedre ar pārgāznes dambi būvēta uz grāvja, kas ietek Toras upē, kas ir Aģes pieteka.

Pašlaik projekta teritorijā Vidrižu gāršas masīvā izveidoti trīs sedimentācijas dīķi jeb nosēdbedres. Viena no tām ir standarta risinājums ar gultnes padziļinājumu, bet divas ir netipiskas – viena ir pusmēness formā, bet otru paredzēts pildīt ar šķeldu, kas kalpos kā piesārņojuma ķērājs. Savukārt ceturtais sedimentācijas dīķis ar pārgāznes dambi izbūvēts uz grāvja, kas ietek Torā.

Lai demonstrāciju teritorija būtu pieejama un šeit izveidotie dažādie risinājumi ērti aplūkojami, teritorijā tiek veidota pastaigu taka. Taka būs nepilnus 3 km gara un tā vedīs gar savulaik taisnoto Toras upi, ikvienam interesentam ļaujot tuvumā aplūkot ūdens kvalitātes uzlabošanai īstenotos zilās un arī zaļās infrastruktūras risinājumus. Aptuveni takas vidusposmā tiks izbūvēts tiltiņš upes šķērsošanai, kur vienā pusē tiks uzstādīts arī soliņš atpūtai iepretim takas plānošanas procesā upes malā atklātajam lielajam akmenim. Pastaigu takas ierīkošanas darbus plānots noslēgt vasaras izskaņā, lai jau rudenī tā būtu pieejama interesentiem un dabā gājējiem.
Pavisam drīz teritorijā tiks turpināti arī tā dēvētās zaļās infrastruktūras īstenošanas pasākumi – tālākie mežaudzes dažādošanas darbi. Pērn septembrī atzīmētajos meža nogabalos upes tuvumā tika izvāktas egles, kuru nobiras negatīvi ietekmē ūdens kvalitāti. Pēcāk tika sagatavota augsne lapkoku stādīšanai, kā arī veikta lielo un veco ozolu atēnošana, lai tie saņemtu pietiekami daudz saules gaismas un varētu būt par dzīvotnēm retām un aizsargājamām sūnu, ķērpju un kukaiņu sugām. Sagatavotajā augsnē pavisam drīz tiks stādīti lapu koki, kuru nobiras upē pretēji skujkoku nobirām ir vēlamas.