Noslēdzies grantu konkurss par ūdensobjektu kvalitātes uzlabošanu

Noslēdzies 31. augustā izsludinātais projektu konkursa „Mazo grantu shēma ūdensobjektu kvalitātes uzlabošanai” II uzsaukums (turpmāk – grantu konkurss), ko organizēja Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) sadarbībā ar partneriem LIFE GoodWater IP projektā.

Grantu konkurss notika divos posmos. Uz pirmo posmu kopumā pieteicās 8 pretendenti, LLKC iesniedzot īsus idejas pieteikumus. Saņemtos pieteikumus pēc grantu konkursa nolikumā noteiktiem kritērijiem izvērtēja vērtēšanas komisija – LLKC sadarbībā ar Baltijas Vides Forumu (BEF), VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (LVĢMC), Zemkopības ministriju (ZM), Latvijas Dabas fondu (LDF), Zemnieku Saeimu (ZS), Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu “BIOR”. Vērtēšanas komisija uz otro posmu izvirzīja 4 pretendentus, kas atbilda grantu konkursa nolikumā noteiktiem kritērijiem, kuri saņēma turpmākās dalības apstiprinājumus un ieteikumus idejas pilnveidošanai.

Uz grantu konkursa otro posmu no 4 izvirzītajiem pretendentiem pieteicās 2 pretendenti, LLKC iesniedzot jau detalizētus pieteikumus. Vērtēšanas komisija, izvērtējot otrā posma pieteikumus, 22. novembrī lēma atbalstīt abus iesniegtos projektus:

  • Balvu pilsētas NAI “Salmaņi” biodīķu ūdens kvalitātes uzlabošanas veicināšanas pasākumi” (Balvu novada pašvaldības aģentūra “SAN-TEX”);
  • Sila ezera ekoloģiskās kvalitātes uzlabošana, veicot niedru pļaušanu (Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija).

Šobrīd LLKC sagatavo finansēšanas līgumus. Decembrī plānota minēto līgumu noslēgšana ar abiem atbalsta pretendentiem un projektu darba uzsākšana.