Ieskats LIFE GoodWater IP konferencē par brīvi plūstošām upēm

Pagājušajā nedēļā notika LIFE GoodWater IP starptautiskā konference “Ļaujiet ūdeņiem plūst: dambju, aizsprostu un citu šķēršļu likvidēšana ūdens kvalitātes un ūdens ekosistēmu uzlabošanai upēs.” Tās mērķis bija iepazīstināt ar Latvijā veiktajiem darbiem, plāniem un izaicinājumiem, kā arī lai mācītos no labās prakses piemēriem citās Eiropas valstīs. Konference notika 2023. gada 20. un 21. septembrī Cēsīs.

Dambji vai citi šķēršļi upēs ne tikai kavē zivju migrāciju, bet arī negatīvi ietekmē visu upes ekosistēmu un bioloģisko daudzveidību. Latvijā upēs ir vairāk nekā 1200 šķēršļu, kas ietekmē ievērojami vairāk nekā pusi upju ūdenstilpņu. Upju dabiskās plūsmas atjaunošana saskaras ne tikai ar tehnoloģiskām un finansiālām problēmām, bet arī ar administratīvām, juridiskām un kultūras barjerām, kas prasa vispusīgas zināšanas un sadarbību starp ekspertiem un dažādām ieinteresētajām pusēm.

Pirmajā dienā (20. septembrī) notika izbraukums, lai apmeklētu Latvijas ziemeļaustrumu daļu, lai apskatītu vietas, kur jau ir veikta dambju vai citu šķēršļu likvidēšana (t.sk. Bejas dambis Alūksnes upē). Konferences otrajā dienā (21. septembrī) notika plenārsēde un diskusijas par dažādiem aspektiem, kas saistīti ar upju ekosistēmas atjaunošanas projektu veiksmīgu īstenošanu un labās prakses piemēriem.

Foto: Dace Strigune, BEF

Konferences darba kārtību un prezentācijas angļu valodā varat skatīt šeit: