Vadošais partneris:


Valsts SIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”
www.lvgmc.lv


Valsts pārvaldes institūcijas:


Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
www.varam.gov.lv


Latvijas Republikas Zemkopības ministrija
www.zm.gov.lv


Zinātniski pētnieciskās iestādes:


Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte
www.llu.lv


Latvijas Universitāte
www.lu.lv


Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”
www.silava.lv


Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnes institūts BIOR
www.bior.lv


SIA “Procesu analīzes un izpētes centrs”
www.paic.lv


Vietējā un reģionālā līmeņa institūcijas:


Tukuma novada pašvaldība
www.tukums.lv


Jelgavas novads
www.jelgavasnovads.lv


Valsts īpašuma pārvaldības organizācijas:
Valsts SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”
www.zmni.lv


Akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži”
www.lvm.lv


Nevalstiskās organizācijas:


Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija
www.lwwwwa.lv


NVO “Zemnieku Saeima”
www.zemniekusaeima.lv


Pasaules Dabas fonds
www.pdf.lv


Asociācija “Baltijas krasti”
www.baltijaskrasti.lv


Latvijas Dabas fonds
www.ldf.lv


Baltijas Vides forums
www.bef.lv


Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs
www.llkc.lv