Projekta trešā Ziņu lapa ir šeit:

Projekta trešā Ziņu lapa atrodama šeit: https://preview.mailerlite.com/b7w8u8