Runājam ar lauksaimniekiem par to, kā labāk saimniekot Auces krastos

Ap Auces upi strādājošie lauksaimnieki kuplā skaitā 21. februārī pulcējās Bēnē, lai “Zemnieku Saeimas” rīkotā pasākumā kopīgi spriestu par to, kā strādāt tā, lai mazinātu ietekmi uz Auces upes ūdeņu kvalitāti.

“Zemnieku Saeimas” pārstāve Iveta Grudovska pastāstīja par LIFE GoodWater IP projektā izpētīto, novērtējot upes ūdeni dažādos tās posmos, viņa arī iepazīstināja ar inovatīvām pieejām, kādas ir izmantotas citās valstīs, lai situāciju uzlabotu. Izskanēja arī aicinājums lauksaimniekiem pieteikties, lai ar projekta atbalstu kādu no minētajām pieejām izmēģinātu savā saimniecībā. Savukārt Zemkopības ministrijas Nekustamo īpašumu pārstāvis Andis Fogelis pastāstīja par jaunākajām atziņām par to, kas kaitē ūdeņu kvalitātei un kādi darbi būtu jāveic, lai situāciju uzlabotu.

No lauksaimnieku puses bija jūtama ieinteresētība un atsaucība un jācer, ka uzsāktajai sarunai būs turpinājums.

Zemāk pievienotas prezentācijas no notikušā semināra.