Seminārā runājam par prasībām decentralizēto notekūdeņu savākšanai

Seminārā runājām par to, kā apsaimniekot no decentralizētajām sistēmām saņemtos notekūdeņus un to ietekmi uz vidi. Šādu notekūdeņu pieņemšanas un attīrīšanas praktiskie aspekti būtiski atšķiras no centralizēto notekūdeņu apsaimniekošanas.

Pasākumā ar savu pieredzi dalījās ūdenssaimniecību pārstāvji no Aizputes, Dobeles un Mārupes. Uzstājās arī eksperti no VARAM un Valsts vides dienesta. Savukārt biedrība “Baltijas krasti” prezentēja projektā LIFE GoodWater IP izstrādāto matemātisko modeli decentralizēto sistēmu negatīvās ietekmes prognozēšanai apdzīvotās vietās.

Prezentācijas no semināra varat skatīt šeit: