Silenē izpļauj ezerā niedres un veido permakultūras dobi

14. septembrī apskatījām mazo grantu projektā “Sila ezera ekoloģiskās kvalitātes uzlabošana, veicot niedru pļaušanu” Silenē.

Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija sadarbībā ar partneriem biedrību “Jubra” un biedrību “Silenes stariņi” izpļāvuši niedres Sila ezera krastā aptuveni 0,3 ha platībā.

Nopļautās niedres izmanto permakultūras augsto dobju veidošanā un apzaļumošanā. Silenē ir izveidota aptuveni 130 m2 liela permakultūras dobe un uzstādīts informatīvs stends par projektu. Nopļautās niedres iecerēts izmantot arī suvenīru izgatavošanā. Projektā paredzēts sagatavot zinātnisko novērtējumu par niedru izmantošanu lauksaimniecībā.

Samazinot ezera piekrastes zonas aizaugumu ar niedrēm, tiek uzlabojas ezera ekoloģiskā kvalitāte un izveidojas atklātas zonas, kas ir piemērotas līdaku nārstošanai un dažādu zivju sugu mazuļu dzīves apstākļiem. Savācot nopļautās niedres no ezera, samazinās organisko vielu daudzums ezera ūdenī.

Projekta aktivitāte „Mazo grantu shēma ūdensobjektu kvalitātes uzlabošanai” ir vērtīgs rīks ne tikai, lai risinātu neliela mēroga problēmas ūdensobjektos, bet arī lai veicinātu izpratni par ūdens resursu nozīmību un sekmētu labāku šo resursu pārvaldību un apsaimniekošanu.