Sveicināti LIFE GoodWater IP projekta pirmajā Ziņu lapā!

Šajā numurā stāstīsim:

  • kāpēc projekts ir nepieciešams un kādi ir tā mērķi
  • iepazīstināsim ar projekta vadību un tā dalībniekiem
  • runāsim par virszemes ūdeņu stāvokli Latvijā
  • ieskatīsimies šovasar veiktajā Aģes upes kartēšanā
  • informēsim par mazo grantu programmu
  • stāstīsim par migrējošo zivju skaita kritumu pasaulē