Top ceļojošā izstāde par Lubāna ezeru

Jau kopš 19. gadsimta cilvēki mēģinājuši valdīt un iekarot Lubānu, nosusinot un veidojot dambjus. Lubāna krastus ietver 36 km gari dambji, un tas ir vislielākais iedambētais ezers Eiropā. Ezers ir daļa no dabas lieguma “Lubāna mitrājs”, kas iekļauts Eiropas Savienības aizsargājamo teritoriju tīklā Natura 2000 un atbilstoši Ramsāres konvencijas kritērijiem noteikts kā starptautiskas nozīmes mitrājs.

Lubāna eera putni, foto Aleksandrs Lebeds, LIF GoodWater IP

Latvijas Dabas fonds projektā LIFE GoodWater IP veido ceļojošo lielformāta izstādi par Latvijā lielāko – Lubāna ezeru, kuras atklāšana plānota šī gada rudenī.  

Izstādes “Ūdeņi – dabas asinsrite. Lubāns: kur satiekas daba un cilvēks” galvenais varonis – Lubāna ezers ar savu stāstu. Par tā izcelsmi, neatlaidīgo iegrožošanu vairākās paaudzēs, tajā mītošajiem augiem, zivīm un putniem. Būs skatāmas vēsturiskās un skaistākās ezera fotogrāfijas, kā arī saistošā veidā informēts skatītājs par ezera ūdens kvalitāti. QR kodi ar saitēm uz video un audio failiem izstādi padarīs dinamisku un dzīvu.

Izstāde “Lubāns: kur satiekas daba un cilvēks” ir lielformāta ceļojošās izstādes “Ūdeņi – dabas asinsrite” pirmā daļa, kam sekos izstādes arī par Papes ezeru, Auces un Aģes upēm.  

Foto: Aleksandrs Ļebeds, Dagnis Vasiļevskis, Latvijas Dabas fonda arhīvs