LVM iepazīstina ar ieceri Toras upes krastos ierīkot labās prakses demonstrācijas vietu

22. septembrī AS “Latvijas valsts meži” (LVM) pārstāvji kopā ar Eiropas Savienības vides projekta “LIFE GoodWater-IP” partneriem aizvadīja projekta ekspertu vizīti, kurā atbildīgās amatpersonas informēja par projekta gaitu, tostarp aktivitāšu īstenošanā izmantotajām zinātniskās pētniecības metodēm. Vizītē piedalījās Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra, Pasaules Dabas Fonda, Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta un citu partnerorganizāciju pārstāvji.

LVM Rietumvidzemes reģiona meža apsaimniekošanas plānošanas vadītājs Vilmārs Katkovskis klātesošos iepazīstināja ar Toras upes īpatnībām un tās tuvumā paredzētajiem darbiem, lai konkrētajā teritorijā veicinātu lapu koku izplatību, tādējādi dažādojot tur pašlaik augošo egļu mežu.  Lapu koku klātbūtne tiešā upes tuvumā ir svarīga, lai veicinātu nobiru nonākšanu upē, jo tās ir vērtīgas ūdens organismiem.

Minētās teritorijas tiešā tuvumā plānota dzelzceļa līnijas “Rail Baltica” izbūve. Par šī projekta sagaidāmo ietekmi uz meža vidi klātesošajiem stāstīja Vilmārs Katkovskis, norādot, ka šī ir iespēja  izpētīt arī dzelzceļa būvniecības iespaidu uz Toras upi un tai pieguļošo meža teritoriju projekta “LIFE GoodWater IP” ietvaros.

Savukārt Latvijas Valsts mežzinātnes institūta (LVMI) “Silava” zinātniskais asistents Toms Štāls informēja par pētniecības metodēm. Kopš 2020. gada pavasara atsevišķi Aģes un Toras upju posmi un to krasti tiek regulāri pārlidoti ar dronu, fiksējot situāciju dabā un veidojot ortofotokartes, kas izmaiņas ļaus novērtēt ilgtermiņā.

LVMI “Silava” pārstāvji Toms Štāls un Jānis Vuguls demontrē datu vākšanas metodes
Toms Štāls no Silavas stāsta un rāda datu vākšanas metodes